Wpływ gospodarki rybackiej na awifaunę lęgową stawów karpiowych Lubelszczyzny

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Wpływ gospodarki rybackiej na awifaunę lęgową stawów karpiowych Lubelszczyzny
Tytuł równoległy: The influence of fish farming on breeding avifauna of carp ponds in Lublin region
Autor: Nieoczym, Marek
Promotor: Łętowski, Jacek
URI: http://hdl.handle.net/11331/195
Date: 2012
Abstract:
 
Karp może znacząco wpływać na siedlisko zajmowane przez ptaki, stanowiąc pokarm ptaków lub konkurując z nimi o pożywienie. Badano jaki ma wpływ wiek hodowanego karpia oraz panujących w stawach warunków na gatunki lęgowe ptaków wodnych. Stawy były monokulturowe (tylko karp) i jednorocznikowe: 0+, 1+, 2+. Badania prowadzono w zbiornikach, charakteryzujących się ekstensywną gospodarką hodowlaną. Podczas sezonu lęgowego, w latach 2005-07 skontrolowano 53 stawy na terenie czterech kompleksów, oddalonych około 25-45 km od Lublina w południowo-wschodniej Polsce. Badania wykazały, że głównymi czynnikami wpływającymi na preferencje siedliskowe ptaków były: kategoria stawu, udział powierzchni helofitów i otoczenie stawów. Stawy 0+ charakteryzowały się najlepszymi warunkami pokarmowymi wykazując najwyższą biomasę bezkręgowców i płazów. Kategoria stawu miała istotny wpływ na wybór siedliska przez perkozka, perkoza rdzawoszyjego, zausznika i łyskę, które preferowały stawy 0+. Z kolei perkoz dwuczuby, bąk i kokoszka preferowały stawy 1+. Najwyższe zagęszczenia rodziny kaczek osiągały na stawach 0+. Natomiast stawy 2+ miały najmniejsze znaczenie dla ptaków lęgowych. Bogactwo gatunkowe wykazywało pozytywną korelację z powierzchnią stawu oraz z udziałem helofitów w stawach i krajobrazu zurbanizowanego w otoczeniu stawów. Stawy 1+ wykazywały najwyższe bogactwo gatunkowe. Uzyskane wyniki pokazują, że wiek ryby jest istotnym czynnikiem wpływającym na wybór siedliska lęgowego przez ptaki.
 
SUMMARY - Common carp may significantly affect habitat use by birds, either as their prey or as competitors. The effects of age classes of common carp cohorts together with other biotic and abiotic pond characteristics on the distribution of breeding waterbirds were examined in a semi-natural system of monocultured ponds, where three fish age classes were separately stocked (0+, 1+, 2+). The study was conducted in at extensively managed carp ponds. During three breeding seasons, in 2005, 2006 and 2007, 53 ponds were surveyed. The ponds belonged to four pond complexes situated 25-45 km from Lublin in south-eastern Poland. The three environmental variables as best differentiating habitat preferences of waterbirds were: fish age, emergent vegetation cover and surrounding landscape. The best food conditions were in ponds with 0+ fish. There was the highest biomass of macroinvertebrates and amphibians. Little Grebe, red-necked grebe, black-necked grebe and coot preferred ponds with 0+ fish. Great crested grebe, great bittern and moorhen preferred ponds with 1+ fish. The highest densities of duck brood were on ponds with 0+ fish. No species was found to be positively associated with 2+ fish. Total species richness was positively correlated with pond size, the proportion of emergent vegetation and urbanized habitat close to shoreline. The highest species richness was on ponds with 1+ fish. The results show that fish age is an important factor for breeding habitat choice in avian communities.
 
Description: Wydział Przyrodniczy

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics