Dziecko niewidzialne - dziecko „we mgle” : charakterystyka dziecka krzywdzonego i wieloaspektowa pomoc

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Dziecko niewidzialne - dziecko „we mgle” : charakterystyka dziecka krzywdzonego i wieloaspektowa pomoc
Tytuł równoległy: An invisible child - a child "in the fog" : abused child characteristics and multi-faceted help
Autor: Bocian-Waszkiewicz, Beata
URI: http://hdl.handle.net/11331/1923
Date: 2018
Źródło: Student Niepełnosprawny: szkice i rozprawy. 2018, z. 18 (11), s. 153-160
Abstract: Rodzina jest podstawowym środowiskiem wychowawczym każdego dziecka. Zdrowe funkcjonowanie rodziny wpływa na pełny i optymalny rozwój dziecka. Zaspokojone potrzeby, miłość, więzi, akceptacja, szacunek są podstawą kształtowania tożsamości człowieka – jego poczucia własnej wartości. W obecnych czasach coraz większa liczba dzieci wychowuje się w rodzinach dysfunkcyjnych, np.: rodzic uzależniony od alkoholu, doświadczanie przemocy i traumatycznych przeżyć czy zaniedbania ze strony najbliższych. Zjawiska patologii społecznej dotyczące rodziny, według najnowszych badań, dotyczą prawie co czwartego dziecka. Takie środowisko nie jest przyjazne rozwojowi dziecka, a tym samym przygotowania go do pełnienia odpowiedzialnych ról w dorosłym życiu. W celu zapobiegania krzywdzeniu dziecka ważne jest organizowanie wieloaspektowej pomocy
Description: The family is the primary educational environment of every child. Healthy family functioning influences the full and optimal development of the child. Satisfied needs, love, bonds, acceptance and respect are the basis for shaping of own identity – sense of self-worth. Nowadays, many of children are brought up in dysfunctional families, for example: a parent addicted to alcohol, experiencing violence and traumatic experiences or neglect of loved ones. According to recent studies, the phenomenon of family pathology concerns almost every fourth child. Such an environment is not child development friendly and does not prepare the child for responsible roles in adult life. To prevent child abuse, it is important to organize multi-faceted help

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics