Rtęć w tkankach i narządach krzyżówki (Anas platyrhynchos L.) oraz lisa (Vulpes vulpes L.) pochodzących z okolic Szczecina

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kalisińska, Elżbieta
dc.contributor.author Lisowski, Piotr
dc.date.accessioned 2015-04-15T07:09:25Z
dc.date.available 2015-04-15T07:09:25Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/191
dc.description Wydział Przyrodniczy
dc.description.abstract Działalność człowieka prowadzi do wzrostu zanieczyszczenia środowiska naturalnego rtęcią. Rtęć (szczególnie jej organiczne formy) jest bardzo silną trucizną, W wyniku biomagnifikacji, zachodzącej wzdłuż łańcucha pokarmowego, osiąga największe stężenia wśród organizmów znajdujących się na szczytach piramid troficznych. Celem niniejszych badań było określenie stężenia rtęci w mięśniach, wątrobach, nerkach i piórach 30 krzyżówek (Anas platyrhynchos) i 50 lisów (Vulpes vulpes) pochodzących z północno-zachodniej Polski a także próby oceny ich przydatności jako bioindykatorów skażenia środowiska tym pierwiastkiem. Analizy wykonano korzystając z metody atomowej absorpcyjnej spektroskopii (ASA) za pomocą analizatora rtęci AMA 254. Największe stężenia rtęci stwierdzono w piórach (u ptaków) i nerkach a najmniejsze w mięśniach badanych zwierząt. Zawartość rtęci określona w baniach jest stosunkowo niska, także w porównaniu z wynikami prac innych autorów z różnych części świata. pl
dc.description.abstract SUMMARY - Industrialisation, application of pesticides and grain treatment contribute to increasing mercury contamination of the natural environment. Mercury tends to be accumulated by the species situated at the top of the trophic pyramid, including many species of birds and mammals. Analysis of mercury levels in their tissues allows to draw direct conclusions on the metal’s loading in animals bodies and to make inferences regarding the degree of environmental contamination The mallards and foxes used in this study were obtained from north-western Poland. Assays were run on 50 mallards and 30 foxes in which mercury contents were determined, using atomic absorption spectrometry (ASA) and an AMA 254 mercury analyser, in muscles, kidneys, livers and feathers. The highest mercury contents were found in the kidneys and feathers and the lowest content being revealed in muscles both species. The mercury contents found in this study are much lower than those reported in mentioned organisms by various authors from other regions of the world. en
dc.description.sponsorship pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights Zarządzenie Nr 5/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 13 lutego 2015 roku w sprawie gromadzenia i udostępniania wersji elektronicznych rozpraw doktorskich w Repozytorium UPH
dc.subject Bioindykacja pl
dc.subject Drób pl
dc.subject Kaczka krzyżówka pl
dc.subject Lis pospolity pl
dc.subject Metale ciężkie pl
dc.subject Rtęć pl
dc.subject Anas platyrhynchos en
dc.subject Bioindicator en
dc.subject Mallard duck en
dc.subject Mercury en
dc.subject Red fox en
dc.subject Vulpes vulpes en
dc.subject Heavy metals en
dc.title Rtęć w tkankach i narządach krzyżówki (Anas platyrhynchos L.) oraz lisa (Vulpes vulpes L.) pochodzących z okolic Szczecina pl
dc.title.alternative Mercury in soft tissues and organs of mallards (Anas platyrhynchos L.) and foxes (Vulpes vulpes L.) – the animals collected from vicinity of Szczecin en
dc.type Thesis en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics