Inclusive education in the context of the conception education for all

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Inclusive education in the context of the conception education for all
Tytuł równoległy: Edukacja włączająca w kontekście edukacji dla wszystkich
Autor: Chavdarova-Kostova, Siyka
URI: http://hdl.handle.net/11331/1916
Date: 2018
Źródło: Student Niepełnosprawny: szkice i rozprawy. 2018, z. 18 (11), s. 65-69
Abstract: The relation between conceptions “Education for all” and “Inclusive education” is presented in the context of the their recent development. Aspects of the European and Word educational policy are commented. The development of the conception for Inclusive education is presented with some specifics regarding groups as children on the move, children under the custody of the state that were not enough discussed till now. Accent is put of the conception “learning for all” that develops the idea “education for all”
Description: Związek między koncepcjami edukacja dla wszystkich i edukacja włączająca jest przedstawiony w kontekście ich niedawnego rozwoju. Aspekty polityki edukacyjnej europejskiej i światowej zostały skomentowane. Rozwój koncepcji edukacji włączającej został przedstawiony z pewnymi szczegółami dotyczącymi grup jako dzieci w drodze, dzieci pod opieką państwa, które do tej pory nie były dostatecznie omawiane. Akcent położony jest na koncepcję "uczenia się dla wszystkich", która rozwija ideę "edukacji dla wszystkich

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics