Samoocena a bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnością

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Samoocena a bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnością
Tytuł równoległy: Self-esteem and security of people with disabilities
Autor: Krzewniak, Daria
URI: http://hdl.handle.net/11331/1915
Date: 2018
Źródło: Student Niepełnosprawny: szkice i rozprawy. 2018, z. 18 (11), s. 55-64
Abstract: Celem artykułu jest przedstawienie związku pomiędzy samooceną i bezpieczeństwem osób z niepełnosprawnością. Wskazano, że zarówno zaniżona, jak i zawyżona samoocena nie sprzyjają bezpieczeństwu tych osób. Zaniżona samoocena sprawia, że osoby z niepełnosprawnością nie dostrzegają szans wynikających z nowych wyzwań i sytuacji trudnych, nie podejmują działań zmierzających do rozwoju, który jest warunkiem i składową bezpieczeństwa. Nieadekwatnie zawyżona samoocena przyczynia się natomiast do powstania iluzji bezpieczeństwa, która powoduje wyłącznie uwagi, niedostrzeganie potencjalnych i realnych niebezpieczeństw, sprzyja podejmowaniu zachowań ryzykownych. Ukształtowania adekwatnej samooceny wśród tej grupy osób jest zatem ważne przede wszystkim dlatego, że może ona pomóc pokonywać zewnętrzne trudności i własne ograniczenia na rzecz indywidualnego rozwoju oraz doskonalenia otoczenia po to, by czuć się w nim stabilnie i pewnie
Description: The aim of this article is to present the relationship between self-esteem and the security of people with disabilities. It points out that underestimated self-esteem and inflated self-esteem are not conducive to the security of these individuals. Underestimated self-esteem makes people with disabilities unaware of the opportunities ari-sing from new challenges and difficult situations, and unable to take steps to develop, which is a condition and component of security. Inadequately inflated self-esteem contributes to the emergence of an illusion of security that causes exclusion of attention, ignoring potential and real dangers, and encourages risky behavior. Forming appropriate self-esteem in this group of people, first off all is important because it could help to surmount outside difficulties and self restrictions for individual development and improve the environment in order to feel stable and secure in it

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics