Kompetencje nauczyciela wspomagającego wyzwaniem edukacji inkluzyjnej

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Kompetencje nauczyciela wspomagającego wyzwaniem edukacji inkluzyjnej
Tytuł równoległy: Competences of a supporting teacher the challenge of inclusive education
Autor: Jówko, Ewa
URI: http://hdl.handle.net/11331/1913
Date: 2018
Źródło: Student Niepełnosprawny: szkice i rozprawy. 2018, z. 18 (11), s. 39-48
Abstract: Niniejszy artykuł zawiera raport z badań pilotażowych skierowanych do nauczycieli, wspomagających na temat ich ich opinii dotyczącej kompetencji niezbędnych do pracy osobami z różnymi niepełnosprawnościami. W badaniach wstępnych wzięło udział 25 osób z terenu Miasta Siedlce, pracujących zarówno w placówkach typu ogólnego, specjalnego, jak i integracyjnego. Respondenci określają rodzaje kompetencji komunikacyjnych, społeczno-wychowawczych oraz diagnostycznych jako bardzo istotnych w pracy z osobami z niepełnosprawnością. Autorka zauważa, iż proces wyznaczania kompetencji nie jest jeszcze zakończony. Podkreśla również, że należy poszerzyć ofertę studiów pierwszego, drugiego stopnia o kierunek pedagogika specjalna oraz poszerzyć ofertę studiów podyplomowych w celu doskonalenia kompetencji i kwalifikacji nauczycieli z miasta Siedlce i powiatu siedleckiego
Description: This article contains a report on pilot studies aimed at supporting teachers their opinion on the competences necessary to work with people with various disabilities. 25 people from the area of Siedlce took part in prelimi-nary research, working both in general, special and integration type institutions. Respondents define types of communication, socio-educational and diagnostic competences as very important in working with people with disabilities. The author notes that the process of determining competences is not yet completed. He also stress-es that the offer of the first and second degree of special pedagogy should be broadened and the offer of post-graduate studies should be broadened in order to improve the competences and qualifications of teachers from the City and the District of Siedlce

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics