Edukacja włączająca jako przestrzeń dla rozwoju czy ryzyko wykluczenia i marginalizacji ucznia?

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Skałbania, Barbara
dc.contributor.author Babiarz, Mirosław Z.
dc.date.accessioned 2018-04-16T07:16:30Z
dc.date.available 2018-04-16T07:16:30Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Student Niepełnosprawny: szkice i rozprawy. 2018, z. 18 (11), s. 17-27 pl
dc.identifier.issn 1689-6416
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/1911
dc.description Inclusive education is the effect of socio-educational changes aimed at improving the quality of education in the area of humanism and social egalitarianism. That is possible only when such an idea is understood and implemented with the reflection, understanding, acceptance and involvement of all education parties: teachers, parents and students. In the extreme case, it can become a space of unfavorable changes, which, instead of including and integrating, can exclude and marginalize the student. The aim of the following article is to present a number of factors conditioning both forecasts of the inclusive education development: optimistic and pessimistic pl
dc.description.abstract Edukacja włączająca jest efektem zmian społeczno-edukacyjnych ukierunkowanych na poprawę jakości kształcenia w nurcie humanizmu i egalitaryzmu społecznego. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy ta idea będzie rozumiana i wdrażana z refleksją, zrozumieniem, akceptacją i zaangażowaniem wszystkich podmiotów edukacji: nauczycieli, rodziców i uczniów. W skrajnym przypadku może ona być przestrzenią zmian niekorzystnych, które zamiast włączać i integrować mogą wykluczać i marginalizować ucznia. Celem artykułu jest pokazanie szeregu czynników warunkujących obie prognozy rozwoju edukacji włączającej: optymistyczną i pesymistyczną pl
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ *
dc.subject Edukacja pl
dc.subject Inkluzja pl
dc.subject Rozwój pl
dc.subject Uczeń pl
dc.subject Wykluczenie społeczne pl
dc.subject Development pl
dc.subject Education pl
dc.subject Inclusion pl
dc.subject Pupil pl
dc.title Edukacja włączająca jako przestrzeń dla rozwoju czy ryzyko wykluczenia i marginalizacji ucznia? pl
dc.title.alternative Inclusion in education as a space for development or the risk of exclusion and marginalization of the student? pl
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics