Kulturowe korzenie demokratycznego kapitalizmu według Michaela Novaka

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wielomski, Adam
dc.contributor.author Jendrzejczak, Marcin Krzysztof
dc.date.accessioned 2015-04-14T11:40:58Z
dc.date.available 2015-04-14T11:40:58Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/189
dc.description Wydział Humanistyczny
dc.description.abstract Rozprawa doktorska „Kulturowe korzenie demokratycznego kapitalizmu według Michaela Novaka jest rekonstrukcją poglądów Novaka na temat relacji między sferą kulturową, a polityczną. Przedstawiono w niej historyczne religijne (chrześcijańskie) i ideologiczne (liberalne) będące zdaniem amerykańskiego myśliciela fundamentami demokratycznego kapitalizmu. W swej rozprawie przedstawiam prowadzoną przez Novaka obronę systemu demokratycznego kapitalizmu prowadzoną z katolickiego i liberalnego punktu widzenia. Przedstawiono również polemikę Novaka z prądami sprzecznymi z demokratycznym kapitalizmem. Pierwszą tezą pracy jest ukazanie na przykładzie Novaka, że istnieje alternatywa dla weberowskiej interpretacji kapitalizmu, zgodnie z którym ten fenomen rodzi się pod wpływem teologii protestanckiej. Tą alternatywą jest teologia polityczna Novaka, który przedstawia kapitalizm jako zjawisko opiewające się na szeroko rozumianej myśli chrześcijańskiej (w tym katolickiej), która jest owocem klasycznego liberalizmu. Drugą tezą jest ukazanie, że kapitalizm nie jest systemem nieetycznym lub niechrześcijańskim, lecz zgodnym z katolicyzmem. Myśl Novaka jest dobrym przykładem do uzasadnienia tych tez. Jest on czołowym ekspertem od współczesnych zagadnień relacji między katolicyzmem, a kapitalizmem i historycznych korzeni tego drugiego. pl
dc.description.abstract SUMMARY - PH.D. dissertation Cultural roots of democratic capitalism according to Michael Novak is the reconstruction of views of Novak on the relationship between the cultural sphere and political. The paper presents the religious (Christian) and ideological (liberal) conceptions which are, according to Novak foundations of democratic capitalism. Dissertation describes his defense of the democratic capitalism system of capitalism led from Catholic and liberal point of view. It also presents Novak's polemics with schools of thought that are in opposition to democratic capitalism. The first thesis of this dissertation is show on Novak's example, that there is an alternative to Weber's interpretation of capitalism, according to which it is a phenomenon born under the influence of Protestant theology. This alternative is Novak's political theology, which present capitalism as a phenomenon, which is founded upon Christian thought broadly defined (including Catholic) and which is the fruit of the classical liberalism. The second thesis is to show that capitalism is not unethical or unchristian system, but that it's coherent with Catholicism. Novak is a good example, to outline these too. He a leading expert on contemporary issues of the relationship between Catholicism and capitalism and the historical roots of the latter. en
dc.language.iso pl pl
dc.rights Zarządzenie Nr 5/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 13 lutego 2015 roku w sprawie gromadzenia i udostępniania wersji elektronicznych rozpraw doktorskich w Repozytorium UPH
dc.subject Demokratyczny kapitalizm pl
dc.subject Filozofia polityczna pl
dc.subject Kapitalizm pl
dc.subject Katolicyzm pl
dc.subject Novak, Michael (1933- ) pl
dc.subject Nauka społeczna Kościoła Katolickiego pl
dc.subject Michael Novak en
dc.subject Catholicism en
dc.subject Liberalism en
dc.subject Democratic capitalism en
dc.title Kulturowe korzenie demokratycznego kapitalizmu według Michaela Novaka pl
dc.title.alternative Cultural roots of democratic capitalism according to Michael Novak en
dc.type Thesis en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics