Zarządzanie bezpieczeństwem na stanowiskach pracy na przykładzie uczelni wyższej

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Zarządzanie bezpieczeństwem na stanowiskach pracy na przykładzie uczelni wyższej
Tytuł równoległy: Safety management at work positions on the example of the academy
Autor: Smal, Tomasz; Gaik, Karolina
URI: http://hdl.handle.net/11331/1899
Date: 2017
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 42 (115) 2017, s. 297-310
Abstract: Artykuł ma charakter wprowadzająco-systematyzujący i inicjuje on dalsze szczegółowe badania, które zostaną zaprezentowane w dalszych pracach. W artykule przedstawiono metodykę zarządzania bezpieczeństwem na stanowiskach pracy w instytucji państwowej na przykładzie AWL. W pracy wskazano na możliwość i konieczność zarządzania bezpieczeństwem w miejscu pracy poprzez wykorzystanie takich narzędzi jak analiza warunków pracy, statystyczna analiza danych o wypadkach, identyfikacja zagrożeń oraz ocena ryzyka na konkretnych stanowiskach pracy. Na podstawie zestawienia występujących stanowisk, analizy warunków pracy oraz statystyki wypadków i urazów w okresie historycznym, w artykule zaproponowano metodę Risk Score do identyfikacji i oceny ryzyka zawodowego w procesie zarządzania bezpieczeństwem. Zaproponowana metoda będzie wykorzystana do oceny ryzyka zawodowego przy użyciu karty oceny ryzyka na konkretnych stanowiskach w uczelni, a badania w tym zakresie zostaną przedstawione w kolejnych artykułach
Description: The paper has an introductory-systematic character and initiates further detailed research, which will be presented in further works. The article presents the methodology of safety management at workplaces in state institutions on the example of AWL. The work presents the possibility and necessity of managing workplace safety through the use of tools such as working conditions analysis, statistical analysis of accident data, hazard identification and risk assessment at specific workstations. On the basis of the compilation of existing posts, the analysis of working conditions and the statistics of accidents and injuries in the historical period, the Risk Score method of identifying and evaluating occupational risk in the safety management process was proposed. The proposed method will be used do asses risk by the use of an assess sheet at the particular position in the academy and the research on that area will be presented in net papers

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics