Zintegrowane inwestycje terytorialne jako nowy instrument podejścia terytorialnego w polityce regionalnej

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Zintegrowane inwestycje terytorialne jako nowy instrument podejścia terytorialnego w polityce regionalnej
Tytuł równoległy: Integrated territorial investments as a new territorial approach in regional policy
Autor: Sługocki, Waldemar
URI: http://hdl.handle.net/11331/1891
Date: 2017
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 42 (115) 2017, s. 195-210
Abstract: Artykuł poświęcony jest ewolucji polityki spójności Unii Europejskiej, której fundamentalnym celem jest zwiększanie spójności społecznej i ekonomicznej krajów członkowskich, w tym jej zmianom jakie zaszły w perspektywie 2014-2020. Ponieważ w tej perspektywie, w wyniku szeregu przeprowadzonych badań i analiz zaproponowano jej zmianę poprzez nadanie jej terytorialnego wymiaru uwzględniającego wykorzystanie potencjałów endogenicznych i specyfiki poszczególnych terytoriów. Zaproponowane zmiany powinny przyczynić się do pełniejszego wykorzystania potencjałów na rzecz efektywniejszego kreowania wzrostu, zatrudnienia i spójności. Nowym instrumentem rozwoju wykreowanym na poziomie Unii Europejskiej, implementowanym także w Polsce, stały się Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako element nowego paradygmatu polityki regionalnej. W pracy przybliżono również podstawowe pojęcia i definicje, które pozwoliły na określenie nowego wymiaru polityki regionalnej wraz z uwzględnieniem jej ewolucji i oddziaływania na otoczenie
Description: The article is devoted to the evolution of the European Union's cohesion policy, whose fundamental objective is to enhance the social and economic cohesion of member states, including the changes that have taken place in 2014-2020. Because in this perspective, a number of studies and analyzes have been proposed to change it by giving it a territorial dimension that takes into account the use of endogenous potentials and the specificity of particular territories. The proposed changes should contribute to a fuller use of the potentials for more effective growth, employment and cohesion. The Integrated Development Investment as an element of the new regional policy paradigm has also become a new instrument of development implemented at the level of the European Union. The paper also covers the basic concepts and definitions that have allowed us to define a new dimension of regional policy, taking into account its evolution and its impact on the environment

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics