Wybrane problemy osób młodych na polskim rynku pracy

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Wybrane problemy osób młodych na polskim rynku pracy
Tytuł równoległy: Selected problems of young people in the Polish labour market
Autor: Rak, Anna Maria; Marcysiak, Agata
URI: http://hdl.handle.net/11331/1890
Date: 2017
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 42 (115) 2017, s. 185-194
Abstract: Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zmian aktywności zawodowej oraz wielkości i struktury bezrobocia osób młodych w Polsce. Podstawowym źródłem informacji są dane z Badań Aktywności Ekonomicznej Ludności Polski (BAEL), zrealizowanych przez GUS w I kwartałach 2015 i 2017 roku. Analizie poddano zmiany wartości wybranych wskaźników aktywności ekonomicznej osób młodych (w tym absolwentów) na tle innych kategorii wiekowych. W opracowaniu przeprowadzono również analizę struktury bezrobotnych osób młodych z uwzględnieniem kryterium długości okresu pozostawania bez pracy, miejsca zamieszkania oraz metod poszukiwania zatrudnienia. Dokonano także przeglądu ustawowych rozwiązań polityki rynku pracy ukierunkowanych na aktywizację zawodową osób młodych
Description: The aim of this paper is to present changes in the job activity as well as the size and structure of youth unemployment in Poland. The main source of information is data from the Survey of the Economic Activity of the Polish Population (BAEL), implemented by GUS in the first quarters of 2015 and 2017. The analysis was conducted on changes in the value of selected indicators of the economic activity of young people (including graduates) in comparison with other age categories. The study also analyzes the structure of the unemployment of young people, including the length of the period of unemployment, place of residence and methods of employment seeking. Also a review of the proposals of the labour market policy aimed at increasing the activity of young people was conducted.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics