Strategiczna karta wyników odpowiedzią na aktualne wyzwania strategiczne. Przeżytek czy nowa jakość?

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Strategiczna karta wyników odpowiedzią na aktualne wyzwania strategiczne. Przeżytek czy nowa jakość?
Tytuł równoległy: The Balanced Scorecard as a response to current policy challenges. A relic or a new quality?
Autor: Mulawa, Magdalena
URI: http://hdl.handle.net/11331/1887
Date: 2017
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 42 (115) 2017, s. 139-153
Abstract: Dynamicznie zmieniające się uwarunkowania współczesnej gospodarki wytyczają przed podmiotami gospodarczymi wciąż nowe wyzwania. Pojawiają się tym samym kolejne koncepcje strategiczne, a wraz z nimi metody wspierające wzrost efektywności procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, zgodnych z opracowaną wcześniej strategią. Artykuł poświęcony jest ukazaniu aktualności problemów związanych z wdrożeniem i kontrolą strategiczną traktowanych jako główne wyzwania strategiczne. Ponadto przedmiotem rozważań jest koncepcja Strategicznej Karty Wyników i kierunki jej wykorzystania w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Karta ukazana jest jako narzędzie wielowymiarowe i ponadczasowe, o dużym potencjalne dalszego rozwoju w obszarze wsparcia działań strategicznych przedsiębiorstw
Description: A dynamic and fast – changing environment sets out new challenges for entrepreneurs. There are now new strategic approaches and therefore new methods supporting effectiveness of business processes, consistent with developed strategy. The article is devoted to current difficulties with implementing and monitoring strategy treated as the main policy challenges. Furthermore, the paper is concerned with the Balanced Scorecard conception and its numerous implementations. The Balanced Scorecard is presented as a multifaceted and timeless tool, with high growth potential in the area of supporting strategic activities

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics