Podstawowa terminologia i typologia w zakresie obsługi naziemnej dla potrzeb zarządzania w porcie lotniczym

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Podstawowa terminologia i typologia w zakresie obsługi naziemnej dla potrzeb zarządzania w porcie lotniczym
Tytuł równoległy: Basic typology and terminology related to ground handling for the services of management at the airport
Autor: Wilczyńska-Strawa, Agnieszka
URI: http://hdl.handle.net/11331/1881
Date: 2017
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 42 (115) 2017, s. 63-73
Abstract: W niniejszej publikacji zaprezentowano podstawową terminologię i typologię w zakresie obsługi naziemnej dla potrzeb zarządzania w porcie lotniczym, która została wyodrębniona na podstawie przeprowadzonej analizy treści ustawy Prawo lotnicze2 oraz jej aktu wykonawczego, tj. rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie obsługi naziemnej w portach lotniczych. Dokonana została charakterystyka podmiotów świadczących obsługę naziemną w porcie lotniczym z uwzględnieniem obowiązków wynikających z realizowanej działalności. W uzupełnieniu do prezentowanej analizy dotyczącej uprawnień do świadczenia obsługi naziemnej sporządzony został wykaz kategorii usług obsługi naziemnej oraz działań realizowanych w ramach poszczególnych kategorii. Omówione zostały warunki udostępniania i korzystania z infrastruktury lotniska przez podmioty świadczące usługi obsługi naziemnej, w tym głównie zasady ustalania i pobierania opłat za dostęp do urządzeń i powierzchni lotniska oraz opłat za użytkowanie scentralizowanej infrastruktury.
Description: The present publication presents basic terminology and typology related to the ground handling services needs of management at the airport, based on the analysis of the content of the Act of 3 July 2002 – Aviation Law and its implementing act, i.e. the regulation of the Minister of Transport, the Construction and Maritime Economy of 19 November 2013 on the ground handling services at the airports. This publication contains descriptions of suppliers of the ground handling services at the airports, taking into account the obligations which arise in the course of these activities. In addition to the presented analysis regarding authorization to provide the ground handling services, a list of categories of the ground handling services and the activities carried out within the particular categories was drawn up. The publication discussed the conditions of access and usage of the airport infrastructure by the suppliers of the ground handling services, including the main rules of setting and collecting charges for access to devices and the airport area as well as charges for centralized airport infrastructures.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics