Jakość bulw ziemniaka odmiany Zeus nawożonego wsiewkami międzyplonowymi w integrowanym i ekologicznym systemie produkcji

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Jakość bulw ziemniaka odmiany Zeus nawożonego wsiewkami międzyplonowymi w integrowanym i ekologicznym systemie produkcji
Tytuł równoległy: The quality of Zeus cultivar potato tubers fertilized with undersown crops in integrated and organic production system
Autor: Królikowska, Milena Anna
Promotor: Płaza, Anna
URI: http://hdl.handle.net/11331/188
Date: 2012
Abstract:
 
Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2006-2009 w Rolniczej Stacji Doświadczalnej w Zawadach należącej do Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Celem badań było porównanie jakości bulw ziemniaka odmiany Zeus nawożonego wsiewkami międzyplonowymi przyoranymi jesienią lub pozostawionymi do wiosny w formie mulczu w integrowanym i ekologicznym systemie produkcji. W przeprowadzonym eksperymencie badano dwa czynniki. I. Nawożenie wsiewką międzyplonową: obiekt kontrolny (bez nawożenia wsiewką międzyplonową), obornik, wsiewka międzyplonowa – biomasa przyorana jesienią (nostrzyk biały, nostrzyk biały + życica westerwoldzka, życica westerwoldzka), wsiewka międzyplonowa – biomasa pozostawiona do wiosny w formie mulczu (nostrzyk biały, nostrzyk biały + życica westerwoldzka, życica westerwoldzka). II. System produkcji: integrowany, ekologiczny.Największy plon handlowy bulw ziemniaka otrzymano z obiektu nawożonego mieszanką nostrzyku białego z życicą westerwoldzką przyoraną jesienią oraz nostrzykiem białym pozostawionym do wiosny w formie mulczu. Plon handlowy bulw ziemniaka uprawianego w integrowanym systemie produkcji był większy o 38,5% od odnotowanego w ekologicznym systemie produkcji. Plon handlowy i jakość bulw ziemniaka odmiany Zeus nawożonego wsiewkami międzyplonowymi zarówno przyoranymi jesienią, jak i pozostawionymi do wiosny w formie mulczu, z wyjątkiem życicy westerwoldzkiej w integrowanym systemie produkcji był wyższy od plonu i jakości bulw ziemniaka uprawianego w ekologicznym systemie produkcji. Nawożenie wsiewkami międzyplonowymi, niezależnie od formy ich stosowania, z wyjątkiem życicy westerwoldzkiej w pełni zastępuje obornik w integrowanej uprawie ziemniaka.
 
SUMMARY - A field experiment was carried out in the years 2006-2009 at the Zawady Experimental Farm whose owner is the University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce. The aim was to compare the quality of Zeus cultivar potato fertilized with undersown crops plowed down in autumn or left till spring in the form of mulch in the integrated and organic production system. Two factors were examined: I. Undersown crop fertilization: control object (without undersown crop fertilization), farmyard manure, undersown crop – biomass plowed down in autumn (white melilot, white melilot + Italian ryegrass, Italian ryegrass), undersown crop – biomass left in the form of mulch till spring (white melilot, white melilot + Italian ryegrass, Italian ryegrass). II. Production system: integrated and organic. The highest commercial yield of potato tubers was obtained from object fertilized with the mixture of white melilit with Italian ryegrass plowed down in the autumn and white melilot left till spring in the form of mulch. Commercial yield of potato tubers cultivated in integrated production system was higher about 38,5% than noted in organic production system. Commercial yield and quality of Zeus cultivar potato tubers fertilized with undersown crops both plowed down and left till spring in the form of mulch with exception of Italian ryegrass in integrated production system was higher than yield and quality of potato tubers cultivated in organic production system. Undersown crop fertilization, independently on their forms of application, with exception of Italian ryegrass completely substitutes farmyard manure in integrated production system of potato.
 
Description: Wydział Przyrodniczy

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics