Przyśpieszanie procesu pobierania danych logistycznych

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Przyśpieszanie procesu pobierania danych logistycznych
Tytuł równoległy: Acceleration of the process of downloading logistics data
Autor: Busłowska, Eugenia
URI: http://hdl.handle.net/11331/1879
Date: 2017
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 42 (115) 2017, s. 41-46
Abstract: Niniejsza publikacja przedstawia metody pozwalające na przyśpieszenie procesu dostępu do baz danych zawierających bardzo duże ilości danych logistycznych. Proces przyśpieszania pociąga za sobą poprawność etapów tworzenia relacyjnej bazy danych. W artykule wskazano, dlaczego proces optymalizacyjny powinien być realizowany wieloetapowo i zaczynać się na etapie projektu biznesowego. Analiza wymagań i projekt schematu bazy danych, uwzględniający wytyczne tworzenia relacyjnych baz danych, w znacznym stopniu eliminują problemy z wydajnością. Efektywność dostępu do danych można wspomóc optymalizując zapytania. Zaprezentowane przykłady pokazują, jak zapytania mogą zostać przekształcone, by były wykonane w możliwie najkrótszym czasie
Description: This publication presents methods for speeding up access to databases containing huge amounts of logistic data. The acceleration process involves correctness of the stages of creating a relational database. The article indicates why the optimization process should be implemented in multistages and start at the business stage. Requirements analysis and database schema design including guidelines for creating relational databases, largely eliminate performance problems. The efficiency of data access can be improved by optimizing queries. The presented examples show how queries can be transformed to be completed in the shortest possible time

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics