Panslawizm w twórczości Henryka Kamieńskiego

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Panslawizm w twórczości Henryka Kamieńskiego
Tytuł równoległy: Pan-Slavism in the works of Henry Kamienski
Autor: Wiśniewska-Rutkowska, Lucyna
URI: http://hdl.handle.net/11331/1863
Date: 2016
Źródło: Panslawizm : wczoraj, dziś, jutro / redakcja naukowa Zofia Chyra-Rolicz, Tomasz Rokosz. Siedlce : Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego, 2016, s. 83-90
Abstract: Henryk Kamieński jest filozofem, działaczem politycznym, przedstawicielem polskiej myśli demokratycznej czasów „Wiosny Ludów”. W jego twórczości oraz działalności społecznej można wyróżnić dwie fazy – wczesną, ześrodkowaną wokół zagadnień filozoficznych oraz możliwości zorganizowania powstania zbrojnego (lata 1842-1846) i późniejszą (lata 1849-1865) zorientowaną na problematykę rosyjską oraz na panslawizmem. Cezurą było trzyletnie zesłanie w głąb Rosji, do miejscowości Wiatka. Pobyt we Wiatce wyraźnie ukierunkował zainteresowania Kamieńskiego w stronę zagadnień społeczno-politycznych. Zebrany tam materiał empiryczny zaowocował wydaniem książki Rosja i Europa. Polska. Wstęp do badań nad Rosją i Moskalami (1857). Zaprezentował się w niej Kamieński jako znawca Rosji – sowietolog. Przedstawił Rosję w perspektywie odzyskania przez Polskę niepodległości i zbliżenia naszego kraju z państwem carów. Książka nie wzbudziła w swoim czasie zainteresowania jakie mogłaby i powinna wywołać. Dostrzegano w niej głównie panslawizm, nadmierną przychylność Polski wobec Rosji, co dla Kamieńskiego było nieporozumieniem, błędną interpretacją dostrzegania przez niego relacji polsko-rosyjskich
Description: Henry Kamienski is a philosopher, political activist, representative of the Polish democratic thought time „Spring of Nations”. In his work and social activities can be divided into two phases – early, centered around philosophical issues and the possibility of organizing an armed uprising (years 1842-1846) and later (years 1849-1865) oriented to issues of Russian and Panslavism. Turning point was a three-year exile in the depths of Russia, to the town of Vyatka. Stay in Vyatka steered clear interest Kamienski towards socio-political issues. The collected there empirical material resulted in the release of the book Russia and Europe. Poland. Introduction to the study of Russia and the Russians (1857). He presented in the Kamienski as an expert on Russia – sovietologist. Russia presented in the perspective of Poland’s independence and approximation with the Russia.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics