Panslawizm - idea żywa czy zapomniana?

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż pełny rekord

Tytuł Panslawizm - idea żywa czy zapomniana?
Tytuł równoległy: Pan-Slavism - the idea living or forgotten?
Autor: Chyra-Rolicz, Zofia
URI: http://hdl.handle.net/11331/1862
Data: 216
Źródło: Panslawizm : wczoraj, dziś, jutro / redakcja naukowa Zofia Chyra-Rolicz, Tomasz Rokosz. Siedlce : Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego, 2016, s. 13-43
Streszczenie: W artykule przedstawiono pojęcie i rozwój panslawizmu jako ruchu politycznego oraz społeczno-kulturalnego w XIX i XXI w. Słowian w Europie Środkowo-Wschodniej. Przejawiał się on w koncepcjach i traktatach politycznych, działach literackich, utworach muzycznych, nawiązujących do motywów ludowych i sztukach plastycznych oraz gloryfikujących potęgę jedności Słowian. Scharakteryzowano główne ośrodki i działaczy panslawistycznych w Czechach, Słowacji, Rosji, na ziemiach polskich i wśród Słowian południowych – na Bałkanach i wybrzeżach Adriatyku. Analizowano rezultaty realizacji politycznych koncepcji panslawistycznych oraz wykorzystywanie tej idei do celów imperialnych przez wielkie mocarstwa
Opis: The idea and developing of Pan-Slavism movement in XIX–XXI c. was shown in this paper. It has been manifested as political and socio-cultural movement in political conceptions, plans and papers, literature, music and objects of fine art, inspired by folks motives, which glorified the Slavic’s unity and power. The main centers of Pan-Slavism were characterized in Czech, Slovakia, Russia, on the Polish territory and among the southern Slavs – on Balkans and a t the Adriatic seaside. Results of these political conceptions and unfair advantage these ideas to the imperial goals of great states were also analyzed

Pliki tej pozycji

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Szukaj w repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki