Panslawizm - idea żywa czy zapomniana?

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Panslawizm - idea żywa czy zapomniana?
Tytuł równoległy: Pan-Slavism - the idea living or forgotten?
Autor: Chyra-Rolicz, Zofia
URI: http://hdl.handle.net/11331/1862
Date: 216
Źródło: Panslawizm : wczoraj, dziś, jutro / redakcja naukowa Zofia Chyra-Rolicz, Tomasz Rokosz. Siedlce : Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego, 2016, s. 13-43
Abstract: W artykule przedstawiono pojęcie i rozwój panslawizmu jako ruchu politycznego oraz społeczno-kulturalnego w XIX i XXI w. Słowian w Europie Środkowo-Wschodniej. Przejawiał się on w koncepcjach i traktatach politycznych, działach literackich, utworach muzycznych, nawiązujących do motywów ludowych i sztukach plastycznych oraz gloryfikujących potęgę jedności Słowian. Scharakteryzowano główne ośrodki i działaczy panslawistycznych w Czechach, Słowacji, Rosji, na ziemiach polskich i wśród Słowian południowych – na Bałkanach i wybrzeżach Adriatyku. Analizowano rezultaty realizacji politycznych koncepcji panslawistycznych oraz wykorzystywanie tej idei do celów imperialnych przez wielkie mocarstwa
Description: The idea and developing of Pan-Slavism movement in XIX–XXI c. was shown in this paper. It has been manifested as political and socio-cultural movement in political conceptions, plans and papers, literature, music and objects of fine art, inspired by folks motives, which glorified the Slavic’s unity and power. The main centers of Pan-Slavism were characterized in Czech, Slovakia, Russia, on the Polish territory and among the southern Slavs – on Balkans and a t the Adriatic seaside. Results of these political conceptions and unfair advantage these ideas to the imperial goals of great states were also analyzed

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics