Idea słowiańska jako narzędzie działalności patriotycznej (exemplum słowackiego poety romantycznego Andreja Sládkoviča)

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż pełny rekord

Tytuł Idea słowiańska jako narzędzie działalności patriotycznej (exemplum słowackiego poety romantycznego Andreja Sládkoviča)
Tytuł równoległy: The idea of Slavic as a tool for patriotic activities (Exemplum slovak romantic poet Andrej Sládkoviča)
Autor: Bilińska, Irena
URI: http://hdl.handle.net/11331/1858
Data: 2016
Źródło: Panslawizm : wczoraj, dziś, jutro / redakcja naukowa Zofia Chyra-Rolicz, Tomasz Rokosz. Siedlce : Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego, 2016, s. 67-82
Streszczenie: Andrej Sládkovič – najwybitniejszy twórca słowackiego romantyzmu. Artykuł prezentuje rozwój idei słowianofilskiej w jego twórczości. Znaczenie poezji A. Sládkoviča dla rozwoju słowackiej literatury zarówno romantycznej i późniejszej. Ten twórca jako jedyny potrafił oprzeć się naciskom ideologicznym i z niezwykłą siłą wyrażał swoje romantyczne „ja”. Nie bywał kojarzony jedynie z tematyką słowiańską
Opis: Andrej Sládkovič – the most prominent creator of Slovak romanticism. The paper presents the development of Slavophile ideas in his work. The importance of poetry A. Sládkoviča for the development of Slovak literature, both romantic and later. The creator as the only one able to resist the ideological pressures and the extraordinary power expressed his romantic “I”. Nis not only frequented associated with the subject of Slavic

Pliki tej pozycji

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Szukaj w repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki