Joachima Lelewela wizja dziejowej roli Słowian

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Joachima Lelewela wizja dziejowej roli Słowian
Tytuł równoległy: Joachim Lelewel vision of the historical role of the Slavs
Autor: Słoczyński, Henryk
URI: http://hdl.handle.net/11331/1857
Date: 2016
Źródło: Panslawizm : wczoraj, dziś, jutro / redakcja naukowa Zofia Chyra-Rolicz, Tomasz Rokosz. Siedlce : Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego, 2016, s. 55-66
Abstract: Przeciwstawienie uniformizujących proces dziejowy idei oświecenia oraz romantycznej wizji specyficznego rozwoju społeczności narodowych, multilinearnej koncepcji historii stanowi uproszczenie. Apologia wielości wartości realizowanych przez narody w procesie dziejowym, faktycznie powszechnie obecna we frazeologii epoki, nie przekładała się tam przeważnie na historyczny konkret. Próby odniesienia jej do rzeczywistości dziejowej wskazywały, że tylko jeden naród (ten oczywiście, do którego należy autor wypowiedzi) realizuje wartości uniwersalne, zaś pozostał inny iść śladem tego przewodnika ludzkości. Taka też jest wizja Lelewela, choć jego poglądy na ogół wpisywano w przywołany schemat, uznając słynną koncepcję gminowładczą za przykład konkretyzacji idei niepowtarzalnego ducha narodu
Description: Opposition to the idea of the historical process of enlightenment and the romantic vision of the development of specific national communities is a simplification. Apology multiplicity of values implemented by the nations in the historical process is present in the phraseology of the era. Attempts reference to its historical reality showed that only one nation (this, of course, to which the author of expression) carries universal values. Other values should follow the lead of this guide humanity. So too is the vision Lelewela

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics