Notatki malarskie

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Notatki malarskie
Autor: Nowak, Tomasz
URI: http://hdl.handle.net/11331/1841
Date: 2016
Źródło: Sztuki wizualne w edukacji. Cz. 1, Patrzę - widzę - wiem / redakcja naukowa Janina Florczykiewicz, Tomasz Nowak. - Siedlce : Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego, 2016, s. 101-139
Abstract: In ‘The Painting Notes’ through the prism of my experience, I try to tell, or rather hand on my observations and share my doubts. I try to present the importance of what affect my point of view, my attempt to interpret the time had been given to me. Art history – human history defines the changing harmony between the world of Idea [human] and its kind and nature. In fact, those are the subjects of Greek mythology and problems of people who had been living in ancient Greece; subject of Christian paradise – Heaven, world of God and saints in relation to earthly life of Christians for almost two thousand years. This issue refers also to other faiths and Gnostics – to determinate relation between ideas/ideals and the troubles of everyday life. Many of my notes – both literary and artistic – relate to this subject which have been absorbing me for years. They also apply to all pieces of art I had an opportunity to watch and which proofs constant importance of this trend for humans over the centuries. I began to compose my paintings in more emotional way and analyse myself through the prism of my own emotions. I stared to treat painting as a kind of self-confession. Landscape projects gave me a great experience in building and creation of my own painting character, but it did not give me the sense of full expression. Uttering by painting I stepped into the realm of the inspiration beyond the visual; naturally, almost evolutionary I stepped in the space of feelings and sensations related to my contact with different cultures, people, or objects of art. At present, the source of inspiration of my art are both - physical and metaphysical perception of human nature
Description: W „Notatkach malarskich” poprzez pryzmat swojego doświadczenia próbuję opowiedzieć, a raczej przekazać swoje spostrzeżenia, podzielić się swoimi zwątpieniami. Przedstawić znaczenie tego, co miało wpływ na moje widzenie, na moją próbę interpretacji danego mi czasu. Historia sztuki – historia człowieka – określa zmieniającą się harmonię między światem idei [człowieka] a jego naturą i przyrodą. W gruncie rzeczy – to tematy mitologii greckiej i problemów życia ludzi w starożytnej Grecji; to temat chrześcijańskiego raju – Nieba, świata Boga i świętych – w stosunku do spraw życia doczesnego chrześcijan, przez prawie dwa tysiące lat. – To problem zwolenników również innych wyznań oraz gnostyków – określenia relacji między ideami/ideałami a problemami realności życia. Wiele moich zapisków i notatek – zarówno literackich, jak i plastycznych – dotyczy tego intrygującego mnie przez lata problemu, jak i dotyczy dzieł sztuki, które wielokrotnie miałem możliwość oglądać, świadczących o nieustającym przez wieki znaczeniu tego wątku dla człowieka. Bardziej emocjonalnie zacząłem komponować swoje obrazy, analizować siebie przez pryzmat emocji, a malowanie traktować jako swoistego rodzaju spowiedź. Realizacje pejzażowe dały mi wielkie doświadczenie w budowaniu i kreacji mojego znaku malarskiego. Nie dawały mi jednak poczucia pełnej wypowiedzi moich myśli. W wypowiadaniu się malarstwem wkroczyłem w sferę inspiracji pozawizualnych; w sposób naturalny, niemalże ewolucyjny, wkroczyłem w przestrzeń odczuć, doznań odnoszących się do moich spotkań z różnymi kulturami, osobami czy też obiektami sztuki. Obecnie źródłem inspiracji mojej sztuki jest zarówno fizycznie, jak i metafizycznie postrzegana natura człowieka.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics