Wyzwania nauczania fotografii w erze nowych mediów

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Wyzwania nauczania fotografii w erze nowych mediów
Autor: Sternak, Wojciech
URI: http://hdl.handle.net/11331/1840
Date: 2016
Źródło: Sztuki wizualne w edukacji. Cz. 1, Patrzę - widzę - wiem / redakcja naukowa Janina Florczykiewicz, Tomasz Nowak. - Siedlce : Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego, 2016, s. 89-97
Abstract: In the paper I take the issue of the challenges of teaching photography in the era of new media. I point out the extremely dynamic development of photographic technology and thus the need for continuous adaptation of the curriculum to the current situation in the areas of participation in culture, aesthetics changes in the field of visual culture and technological progress. Particular emphasis is put on the need to sensitize students to the relationship between imaging and representation functions through the medium of photography
Description: W artykule podejmuję problematykę wyzwań związanych z nauczaniem fotografii w dobie nowych mediów. Wskazuję na niezwykle dynamiczny rozwój technologii fotograficznej i, będącą tego konsekwencją, konieczność ciągłej adaptacji programu nauczania do aktualnej sytuacji w obszarach uczestnictwa w kulturze, zmian estetyk w obszarze kultury wizualnej. Szczególny akcent w artykule położony jest na potrzebę uwrażli-wiania studentów na relację funkcji obrazowania i reprezentowania za pomocą medium fotografii.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics