Oblicza interaktywności. Warsztat twórczy przy kreacji plastycznej jako interaktywna forma sztuki

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Oblicza interaktywności. Warsztat twórczy przy kreacji plastycznej jako interaktywna forma sztuki
Autor: Florczykiewicz, Janina
URI: http://hdl.handle.net/11331/1838
Date: 2016
Źródło: Sztuki wizualne w edukacji. Cz. 1, Patrzę - widzę - wiem / redakcja naukowa Janina Florczykiewicz, Tomasz Nowak. - Siedlce : Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego, 2016, s. 55-69
Abstract: The text discusses the topic of interactivity of creative workshop accompanying artistic creation. It points to its source I contemporary art (the art of action and happening) and discusses twoworkshop projects by exposing features contained interactive art. The context for these considerations taken is a discussion of the assumptions of interactive art presented in the first part of the text. Today, the analysis justifies the term creative workshop as an interactive art form
Description: W tekście omówiono zagadnienie interaktywności warsztatu twórczego przy kreacji plastycznej. Wskazano na jej źródła ulokowane w sztuce współczesnej (sztuce akcji i happeningu) oraz omówiono dwie realizacje warsztatowe, eksponując cechy przynależne sztuce interaktywnej. Kontekstem dla podjętych rozważań jest omówienie założeń sztuki interaktywnej przedstawione w pierwszej części tekstu. Dokonana analiza uzasadnia określenie warsztatu twórczego jako interaktywnej formy sztuki

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics