Gimnastyka – Gramatyka

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Bagiński, Dobrosław
dc.date.accessioned 2018-03-06T09:22:23Z
dc.date.available 2018-03-06T09:22:23Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Sztuki wizualne w edukacji. Cz. 1, Patrzę - widzę - wiem / redakcja naukowa Janina Florczykiewicz, Tomasz Nowak. - Siedlce : Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego, 2016, s.41-54 pl
dc.identifier.isbn 978-83-64415-71-5
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/1837
dc.description Artykuł przedstawia autorską koncepcję nauczania języka wizualnego, a ściślej – jego zasad. Są to ćwiczenia prowadzące, jak po schodach, od zagadnień czysto percepcyjnych, przez ogólne zasady budowy znaków, aż po wizualne wyrażanie znaczeń. Kroki te odpowiadają pewnym założeniom systemowym, które nazywamy tu gramatyką wizualną. Nie jest to, rzecz jasna, prezentacja całego systemu, który trudno byłoby zmieścić w jednej książce. Prezentowany tekst skupia się w części pierwszej na powodach zainteresowania autora tym obszarem badawczym. Następnie zarysowane są główne nurty światowych badań komunikacji wizualnej. Druga część artykułu jest prezentacją głównych elementów autorskiego programu dydaktycznego, realizowanego w ramach przedmiotu: wiedza o działaniach i strukturach wizualnych na Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie pl
dc.description.abstract The article presents an author's concept of teaching visual language, and more precisely – its principles. These are exercises leading, like the stairs, of a purely perceptual issues, through the general principles of building of signs, to the visual expression of meaning. These steps correspond to certain assumptions of the system which we call visual grammar. This is not of course, the presentation of the whole system, which would be difficult to fit in one book. The present text on the first part focuses of the reasons of author's interest in this area of research. Then they are presented the main trends of global research of visual communication. The second part of the article is a presentation of the main elements of the teaching method, implemented in the framework of the subject Knowledge of Visual Activity and Structures at the University of Maria Curie- -Sklodowska University in Lublin pl
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/ *
dc.subject Edukacja wizualna pl
dc.subject Komunikacja wizualna pl
dc.subject Symbol pl
dc.subject Visual communication pl
dc.subject Visual education pl
dc.title Gimnastyka – Gramatyka pl
dc.type Book chapter pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics