Aksjologiczne i moralne aspekty ingerencji człowieka w naturę : pro et contra (na przykładzie wybranych utworów Brunona Jasieńskiego i Aleksandra Bielajewa)

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż pełny rekord

Tytuł Aksjologiczne i moralne aspekty ingerencji człowieka w naturę : pro et contra (na przykładzie wybranych utworów Brunona Jasieńskiego i Aleksandra Bielajewa)
Tytuł równoległy: Axiological and moral aspects of human influence on nature : pro et contra (based on selected works of Bruno Jasieński and Alexander Belyaev)
Autor: Kozak, Ewa
URI: http://hdl.handle.net/11331/1831
Data: 2014
Źródło: Conversatoria Litteraria. - R. 6-7 (2013-2014), s. 105-117
Streszczenie: Bruno Jasieński and Alexander Belyaev' s works show the direction of human morality. The rapid development in technology and medicine offers new opportunities to the human being. On the other hand, one has to face a number of problematic choices and new threats. The remarkable progress in science and technology tests a sense of morality. The writers indicate that the existing ethical rules will change, become more relative and increasingly difficult to distinguish in terms of what is moral and what is not.
Opis: Bruno Jasieński i Aleksander Bielajew w swoich utworach wskazali kierunek, w jakim podąży ludzka moralność. Wielkie zmiany w technice i medycynie obdarzyły człowieka nowymi możliwościami. Z drugiej jednak strony postawiły go również przed szeregiem nowych trudnych wyborów i zagrożeń. W warunkach postępującego rozwoju nauki i techniki poczucie moralności jest poddawane ciężkim próbom. Pisarze dają do zrozumienia, że dotychczasowe zasady etyczne ulegną zatarciu, staną się bardziej relatywne i coraz trudniej będzie odróżnić to, co jest moralne od tego, co niemoralne.

Pliki tej pozycji

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Szukaj w repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki