Aksjologiczne i moralne aspekty ingerencji człowieka w naturę : pro et contra (na przykładzie wybranych utworów Brunona Jasieńskiego i Aleksandra Bielajewa)

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Aksjologiczne i moralne aspekty ingerencji człowieka w naturę : pro et contra (na przykładzie wybranych utworów Brunona Jasieńskiego i Aleksandra Bielajewa)
Tytuł równoległy: Axiological and moral aspects of human influence on nature : pro et contra (based on selected works of Bruno Jasieński and Alexander Belyaev)
Autor: Kozak, Ewa
URI: http://hdl.handle.net/11331/1831
Date: 2014
Źródło: Conversatoria Litteraria. - R. 6-7 (2013-2014), s. 105-117
Abstract: Bruno Jasieński and Alexander Belyaev' s works show the direction of human morality. The rapid development in technology and medicine offers new opportunities to the human being. On the other hand, one has to face a number of problematic choices and new threats. The remarkable progress in science and technology tests a sense of morality. The writers indicate that the existing ethical rules will change, become more relative and increasingly difficult to distinguish in terms of what is moral and what is not.
Description: Bruno Jasieński i Aleksander Bielajew w swoich utworach wskazali kierunek, w jakim podąży ludzka moralność. Wielkie zmiany w technice i medycynie obdarzyły człowieka nowymi możliwościami. Z drugiej jednak strony postawiły go również przed szeregiem nowych trudnych wyborów i zagrożeń. W warunkach postępującego rozwoju nauki i techniki poczucie moralności jest poddawane ciężkim próbom. Pisarze dają do zrozumienia, że dotychczasowe zasady etyczne ulegną zatarciu, staną się bardziej relatywne i coraz trudniej będzie odróżnić to, co jest moralne od tego, co niemoralne.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics