Ambiwalentność kategorii "światło" i "ciemność" w powieści Siergieja Łukjanienko "Spektrum"

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kozak, Ewa
dc.date.accessioned 2018-03-01T11:35:03Z
dc.date.available 2018-03-01T11:35:03Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Światło i ciemność w literaturze, kulturze i sztuce : od antyku do współczesności / tom monograficzny pod redakcją Danuty Szymonik, Ewy Kozak, Adriany Pogody-Kołodziejak. - Siedlce : Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny ; Instytut Kultury Regionalnej i Badań Interdyscyplinarnych im. Franciszka Karpińskiego. Stowarzyszenie, 2015, s. 113-123 pl
dc.identifier.isbn 978-83-64884-60-3
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/1830
dc.description W niniejszym artykule zbadana została kategoria światła jako symbolu wiedzy, rozumu i życia oraz opozycyjne do niego zjawisko ciemności, oznaczające niewiedzę i śmierć. Oba powyższe pojęcia zanalizowane zostały w oparciu o powieść Siergieja Łukjanienko Spektrum. Rosyjski pisarz dowodzi, że sposób postrzegania światła i ciemności w ukazanych wyżej znaczeniach zależy wyłącznie od człowieka i jego wyboru. Wiedza i życie są światłem, które może posiadać różne odcienie w zależności od ludzkich pragnień i poszukiwań, natomiast ciemność nie zawsze ma negatywny charakter. Łukjanienko zwraca uwagę również na to, że osiągnięcie światła mądrości nie może być ostatecznym celem człowieka, gdyż oznacza to zatrzymanie się w rozwoju i jest sprzeczne z ludzką naturą. Naturalnym stanem człowieka jest działanie, a zatem modyfikacja otrzymanego światła, nieustanne zmienianie jego barwy i kształtu. pl
dc.description.abstract In this article the author examines the category of light as a symbol of knowledge, reason, and life and its opposition (phenomenon of darkness) which stands for ignorance and death. Both concepts are analyzed on the basis of the novel Spectrum by Sergei Lukyanenko. The Russian writer argues that perception of light and darkness depends entirely on man and his choice. Knowledge and life are light, which can have different shades depending on the human desires and exploration, while darkness is not always negative in nature. Lukyanenko draws attention also to the fact that the achievement of the light of wisdom may not be the ultimate goal of man, because this means stopping the development and is contrary to human nature. A natural state for a man is work, and therefore the modification of the received light constantly changes its colour and shape. pl
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego.Stowarzyszenie, Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject Ciemność w literaturze pl
dc.subject Literatura rosyjska 21 w. pl
dc.subject Luk'ânenko, Sergej Vasil'evič (1968- ) pl
dc.subject Motywy i tematy literackie pl
dc.subject Powieść rosyjska 21 w. pl
dc.subject Światło w literaturze pl
dc.subject Darkness in literature pl
dc.subject Light in literature pl
dc.subject Motives and literary themes pl
dc.subject Russian literature 21st century pl
dc.subject Russian novel 21st century pl
dc.title Ambiwalentność kategorii "światło" i "ciemność" w powieści Siergieja Łukjanienko "Spektrum" pl
dc.type Book chapter pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics