Ambiwalentność kategorii "światło" i "ciemność" w powieści Siergieja Łukjanienko "Spektrum"

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Ambiwalentność kategorii "światło" i "ciemność" w powieści Siergieja Łukjanienko "Spektrum"
Autor: Kozak, Ewa
URI: http://hdl.handle.net/11331/1830
Date: 2015
Źródło: Światło i ciemność w literaturze, kulturze i sztuce : od antyku do współczesności / tom monograficzny pod redakcją Danuty Szymonik, Ewy Kozak, Adriany Pogody-Kołodziejak. - Siedlce : Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny ; Instytut Kultury Regionalnej i Badań Interdyscyplinarnych im. Franciszka Karpińskiego. Stowarzyszenie, 2015, s. 113-123
Abstract: In this article the author examines the category of light as a symbol of knowledge, reason, and life and its opposition (phenomenon of darkness) which stands for ignorance and death. Both concepts are analyzed on the basis of the novel Spectrum by Sergei Lukyanenko. The Russian writer argues that perception of light and darkness depends entirely on man and his choice. Knowledge and life are light, which can have different shades depending on the human desires and exploration, while darkness is not always negative in nature. Lukyanenko draws attention also to the fact that the achievement of the light of wisdom may not be the ultimate goal of man, because this means stopping the development and is contrary to human nature. A natural state for a man is work, and therefore the modification of the received light constantly changes its colour and shape.
Description: W niniejszym artykule zbadana została kategoria światła jako symbolu wiedzy, rozumu i życia oraz opozycyjne do niego zjawisko ciemności, oznaczające niewiedzę i śmierć. Oba powyższe pojęcia zanalizowane zostały w oparciu o powieść Siergieja Łukjanienko Spektrum. Rosyjski pisarz dowodzi, że sposób postrzegania światła i ciemności w ukazanych wyżej znaczeniach zależy wyłącznie od człowieka i jego wyboru. Wiedza i życie są światłem, które może posiadać różne odcienie w zależności od ludzkich pragnień i poszukiwań, natomiast ciemność nie zawsze ma negatywny charakter. Łukjanienko zwraca uwagę również na to, że osiągnięcie światła mądrości nie może być ostatecznym celem człowieka, gdyż oznacza to zatrzymanie się w rozwoju i jest sprzeczne z ludzką naturą. Naturalnym stanem człowieka jest działanie, a zatem modyfikacja otrzymanego światła, nieustanne zmienianie jego barwy i kształtu.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics