Historia i Świat : czasopismo naukowe Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UPH

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Historia i Świat : czasopismo naukowe Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UPH

 

ISSN 2299-2464. Wydawca: Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Redaktor naczelny: dr hab. Katarzyna Maksymiuk. Redaktor tematyczny: dr hab. Dorota Wereda. Redaktor statystyczny: mgr Marcin Malik. Sekretarz redakcji: dr Rafał Roguski.

Tytuł znajduje się w części B listy czasopism punktowanych MNiSW:

2015-2016 r.: 7 pkt.

Strona czasopisma Historia i Świat

Publikacje są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.

Kolekcje w tym zbiorze

Najnowsze pozycje

Szukaj w repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Kanały RSS