Zakładane i realizowane funkcje nauczyciela wspomagającego w klasie integracyjnej

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Zakładane i realizowane funkcje nauczyciela wspomagającego w klasie integracyjnej
Tytuł równoległy: Founded and realized teacher’s functions helping in integrate class
Autor: Korneluk, Magdalena; Nazarczuk, Milena
URI: http://hdl.handle.net/11331/1816
Date: 2008
Źródło: Student Niepełnosprawny: szkice i rozprawy. - Z. 8 (1) 2008, s. 189-215
Abstract: W literaturze anglojęzycznej stosuje się na określenie integracji dwa terminy: „integracja” (integration) i „włączanie” (inclusion). Nie stanowią one synonimów, chociaż są w języku angielskim stosowane zamiennie. Różnice semantyczne między określeniami „integracja” i „włączanie” dotyczą sposobu włączania dziecka do klasy szkoły ogólnodostępnej oraz sposobu rozumienia odmienności dziecka będącego podmiotem integracji i stylu jego uczenia się. Mając na uwadze pierwszą kwestię, G. Thomas twierdzi, że włączanie polega na przyjęciu i zaakceptowaniu wszystkich dzieci przez szkołę ogólnodostępną, bez względu na ich odmienność, a integracja - przeciwnie: sprowadza się do fizycznego przeniesienia dziecka z jednej placówki edukacyjnej do drugiej bez żadnej gwarancji, że nastąpi długo oczekiwana zmiana na korzyść w poziomie jego funkcjonowania edukacyjnego i społecznego w szkole ogólnodostępnej. Proces integracji nie może istnieć bez specjalnego przygotowania placówki edukacyjnej. Ponadto potencjalni uczestnicy tego procesu, tj. dzieci, młodzież szkolna, muszą wykazać się gotowością do kształcenia integracyjnego
Description: The notion of integration is the key category modern European the thinking about wasp handicapped. It was can it the the in narrow understanding as guarantee this group of persons of right to education or the work in normal structures. In it understanding this word it walks about persons' preparation to life in society as well as of skill the mutual in contacts the. By the most often used deadline integration, special educators began applying deadline inclusive (inclusive education). Inclusive education provides the best solution for a schools system which can meet the needs of all learners, cannot be developed in isolation from overall school development. Inclusive education cannot be seen as a specific issue, but must be regarded as an approach to the development of the entire school system A decisive issue is that of how the individual pupil can be ensured optimal education in accordance with his/her capabilities and needs. In the holistic view of the pupil, opportunities for participation and sharing in the work of the class are a dominant factor in the planning of classroom activities. Human differences are natural, contribute to the richness of every society and must, of course, be reflected in schools. Schools must ensure opportunities for participation and sharing through a wide range of working methods and individual treatment. Inclusive education means that the school can provide a good education to all pupils irrespective of their varying abilities. All children will be treated with respect and ensured equal opportunities to learn together. Inclusive education is an on-going process. Teachers must work actively and deliberately to reach its goals

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics