Niepełnosprawny czytelnik w bibliotece naukowej na przykładzie Biblioteki Głównej Akademii Podlaskiej

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż pełny rekord

Tytuł Niepełnosprawny czytelnik w bibliotece naukowej na przykładzie Biblioteki Głównej Akademii Podlaskiej
Tytuł równoległy: Disabled reader in a scientific library on the example of University of Podlasie Main Library
Autor: Osińska, Beata; Kozarska, Ewa
URI: http://hdl.handle.net/11331/1814
Data: 2008
Źródło: Student Niepełnosprawny: szkice i rozprawy. - Z. 8 (1) 2008, s. 165-179
Streszczenie: Biblioteka Główna Akademii Podlaskiej to nowoczesna biblioteka akademicka otwarta na czytelników niepełnosprawnych, realizująca ideę równych szans. Dostęp do zbiorów, informacji, specjalistycznego sprzętu i oprogramowania jest w naszej bibliotece standardem. Mamy nadzieję, że wszystkie nasze działania i postawa wobec niepełnosprawności przyczynią się do przełamywania barier w świadomości, często trudniejszych do pokonania niż bariery architektoniczne
Opis: University of Podlasie Main Library is a modern academic library available for disabled readers and realizing the concept of equal chances. Providing access to recourses, information, specialized equipment and programming is a norm at our library. We hope that our efforts and position on disability will overcome barriers in our consciousness which are more difficult to defeat than architectural barriers

Pliki tej pozycji

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Szukaj w repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki