Proces akceptacji dziecka upośledzonego umysłowo w rodzinie

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Proces akceptacji dziecka upośledzonego umysłowo w rodzinie
Tytuł równoległy: Process of approval of the mentally handicapped child in the family
Autor: Oknińska, Monika Anna
URI: http://hdl.handle.net/11331/1810
Date: 2008
Źródło: Student Niepełnosprawny: szkice i rozprawy. - Z. 8 (1) 2008, s. 63-89
Abstract: Narodziny dziecka niepełnosprawnego intelektualnie są przyczyną poważnego kryzysu rodziny, zarówno w jej społecznym funkcjonowaniu jak i w stosunkach wewnątrzrodzinnych. Reakcje rodziny na wiadomość o upośledzeniu umysłowym dziecka na pewno są różne. Wszystkim trudno jest się z tym pogodzić, jednak najtrudniej przyjmują tę wiadomość rodzice. Przeżycia emocjonalne rodziców dzieci upośledzonych można podzielić następująco: okres szoku, okres kryzysu emocjonalnego, okres pozornego przystosowania się do sytuacji, okres konstruktywnego przystosowania się do sytuacji. Istotny wpływ na odczucia rodziców mogą mieć następujące czynniki: na jakim etapie rozwoju dziecka pojawiła się niepełnosprawność, w jaki sposób rodzice dowiadują się o niepełnosprawności, jaki jest rodzaj i stopień niepełnosprawności, jak bardzo widoczna jest niepełnosprawność, czy popełniono błędy przy informowaniu rodziców o niepełnosprawności, jakie jest zachowanie dziecka, jakie są wartości i cele życiowe rodziców. Na podstawie analizy badań przeprowadzonych z rodzicami uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim i Zespołu Szkół Specjalnych w Ignacowie mogę stwierdzić, że narodziny dziecka upośledzonego umysłowo wywołują duże zmiany w życiu rodziny. Negatywnie wypływa to na relacje wewnątrzrodzinne oraz na sytuację materialną rodziny, gdyż matka zazwyczaj rezygnuje z kariery zawodowej na rzecz opieki nad dzieckiem. Ogranicza to także kontakty społeczne całej rodziny, gdyż rodzice wstydzą się dziecka lub nie chcą go narażać na negatywne reakcje otoczenia. Istotne znaczenie, jak wynika z badań, odgrywa stopień niepełnosprawności dziecka oraz trudności wychowawcze, jakie ono sprawia. Rodzicom trudno jest pogodzić się z upośledzeniem umysłowym syna lub córki, po zapoznaniu się z diagnozą odczuwają oni bezradność, szok i niepokój. Badania wykazały, że istotny wpływ mają na to wiek dziecka oraz sposób przekazania diagnozy. W procesie akceptacji niepełnosprawności istotna jest reakcja współmałżonka i rodziny. Wsparcie i pomoc najbliższych pomagają rodzicom w zaakceptowaniu diagnozy
Description: The birth of an intellectually disabled child is a cause of a serious family crisis, in its social functioning as well as family relationships are concerned. Family’s reactions to the fact that there is an intellectually disabled child born are for sure various, it is difficult for everyone to reconcile with this fact, however this fact is most difficult to accept for parents. Parents’ emotional experiences can be divided as follows: shock period, emotional crisis period, apparent adaptation period, constructive adaptation period. The following factors can have an essential influence on parents’ feelings: the child development stage in which the disability appears, the way parents learn about the disability, the type and degree of disability, the visibility of disability, any possible mistakes as far as parents’ information is concerned, the child behavior, the parents’ priorities and aims. On the basis of the analysis of the study conducted among the parents of students of the Special Educational Centre in Stok Lacki and the Special School Group in Ignaców I can state that the birth of an intellectually disabled child cause major changes in family life. It has got a negative influence on family relationships and on financial situation because the mother usually gives up her professional career to take care of the child. It also reduces social relations of the whole family because parents are ashamed of the child and they do not want the child to be exposed to negative social reactions. As it results from the study outcome, the level of disability and the educational difficulties of the child have an essential significance. It is difficult for parents to accept the intellectual disability of their son or daughter, after the familiarization with the diagnosis they feel helpless, shocked and anxious. The study shows that there is an important influence of the child’s age and the way of informing parents about the diagnosis. The spouse and family’s reactions are important in the adaptation process. The support and help of immediate family can help parents to accept the diagnosis

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics