Adaptacja i formy udostępniania materiałów dydaktycznych dla czytelników z niepełnosprawnością wzroku w Bibliotece Głównej Akademii Podlaskiej w Siedlcach

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż pełny rekord

Tytuł Adaptacja i formy udostępniania materiałów dydaktycznych dla czytelników z niepełnosprawnością wzroku w Bibliotece Głównej Akademii Podlaskiej w Siedlcach
Tytuł równoległy: Adjustment and forms of didactic materials for readers with sight disabilities in the Main Library of University of Podlasie in Siedlce
Autor: Andrzejewska, Agnieszka; Podpora, Mariusz
URI: http://hdl.handle.net/11331/1802
Data: 2009
Źródło: Student Niepełnosprawny: szkice i rozprawy. - Z. 9 (2) 2009, s. 161-176
Streszczenie: Osoby z niesprawnością wzroku mają bardzo ograniczony dostęp do informacji wizualnej. Szczególnie dotkliwy dla nich jest znikomy dostęp do słowa drukowanego, co skutkuje drastycznym zmniejszeniem możliwości kształcenia się. Podręczniki akademickie w druku brajla lub z powiększoną czcionką w ogóle nie ukazują się. Tak zwana „książka mówiona” to przeważnie beletrystyka. Nawet w publikacjach wydawanych systemem brajla elementy graficzne nie zawsze są uwzględniane w wystarczającym stopniu
Opis: People with sight disablilities have a very limited access to visual information, notable printed materials. This results in dramatically low prospects of them getting higher education. Academic books in Braille’s alphabet or with larger fonts are not published, audiobooks are mainly fiction. Even publications in Braille’s frequently do not take into account the complexity of graphic elements

Pliki tej pozycji

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Szukaj w repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki