Akceptacja osób przewlekle chorych w społeczeństwie

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż pełny rekord

Tytuł Akceptacja osób przewlekle chorych w społeczeństwie
Tytuł równoległy: Acceptance of chronic patients is the society on the basis
Autor: Michalak, Małgorzata
URI: http://hdl.handle.net/11331/1799
Data: 2009
Źródło: Student Niepełnosprawny: szkice i rozprawy. - Z. 9 (2) 2009, s. 95-121
Streszczenie: Osoby chore mają takie same potrzeby rozwojowe jak ludzie zdrowi, lecz napotykają trudności z ich realizacją z powodu ograniczeń i wymagań związanych z choroba przewlekłą Postęp medycyny w chorobach przewlekłych oraz znaczna edukacja społeczna umożliwiła osobom niepełnosprawnym, w tym przewlekle chorym uczęszczanie do szkół, studiowanie, znajdywanie zatrudnienia i osiąganie sukcesów zawodowych i naukowych
Opis: Sick people have the same developmental needs as healthy people but they encounter difficulties while carrying them out due to the limitations and requirements connected with a chronic disease. The progress of medicine in chronic diseases and considerable social education enabled disabled people, including ones with chronic diseases, to attend schools, universities, find employment and be successful in professional and academic life

Pliki tej pozycji

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Szukaj w repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki