Wsparcie, podtrzymanie i wzmocnienie - analiza egzystencjalno-poznawcza

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Popielski, Kazimierz
dc.date.accessioned 2018-02-20T11:34:04Z
dc.date.available 2018-02-20T11:34:04Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Student Niepełnosprawny: szkice i rozprawy. - Z. 9 (2) 2009, s. 13-32 pl
dc.identifier.issn 1689-6416
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/1797
dc.description Backing-up is most frequently associated with situations and circumstances of the temporariness of human existence. Reinforcement refers to activities connected with structuring and restructuring of psychological noethical life: the activation of the development of personal maturity and motivation ‘towards life’ is concerned. Support and reinforcement are two different and complementary processes and needs of life accompanying human existence. Support is of a more social character. It refers to the activeness of forces and rules of social life. Support is more of a psychological quality. It facilitates charging natural desires, resources and possibilities of individuals. They all structure and develop existence and shape its ‘being and becoming’ pl
dc.description.abstract Podtrzymanie najczęściej wiąże się z sytuacjami i okolicznościami temporalności dziania się ludzkiej egzystencji. Wzmocnienie odnosi się do działań związanych ze strukturyzacją i restrukturyzacją życia psychicznonoetycznego: chodzi tu o uaktywnienie rozwoju dojrzałości osobowościowej i motywacji „ku życiu”. Wsparcie i wzmocnienie są to dwa różne, choć komplementarne procesy i potrzeby życia towarzyszące rozwojowi ludzkiej egzystencji. Wsparcie ma bardziej charakter socjalny. Odwołuje się do aktywności sił, reguł życia społecznego. Wzmocnienie jest bardziej jakością psychologiczną. Służy zasilaniu naturalnych pragnień, zasobów i możliwości jednostek. Jedne i drugie strukturyzują i rozwijają egzystencję i kształtują jej „bycie i stawanie się” pl
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Akademia Podlaska pl
dc.rights Uznanie autorstwa 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ *
dc.subject Wsparcie społeczne pl
dc.subject Social reinforcements pl
dc.title Wsparcie, podtrzymanie i wzmocnienie - analiza egzystencjalno-poznawcza pl
dc.title.alternative Support, backing-up and existential - ethical reinforcement pl
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics