Wsparcie, podtrzymanie i wzmocnienie - analiza egzystencjalno-poznawcza

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Wsparcie, podtrzymanie i wzmocnienie - analiza egzystencjalno-poznawcza
Tytuł równoległy: Support, backing-up and existential - ethical reinforcement
Autor: Popielski, Kazimierz
URI: http://hdl.handle.net/11331/1797
Date: 2009
Źródło: Student Niepełnosprawny: szkice i rozprawy. - Z. 9 (2) 2009, s. 13-32
Abstract: Podtrzymanie najczęściej wiąże się z sytuacjami i okolicznościami temporalności dziania się ludzkiej egzystencji. Wzmocnienie odnosi się do działań związanych ze strukturyzacją i restrukturyzacją życia psychicznonoetycznego: chodzi tu o uaktywnienie rozwoju dojrzałości osobowościowej i motywacji „ku życiu”. Wsparcie i wzmocnienie są to dwa różne, choć komplementarne procesy i potrzeby życia towarzyszące rozwojowi ludzkiej egzystencji. Wsparcie ma bardziej charakter socjalny. Odwołuje się do aktywności sił, reguł życia społecznego. Wzmocnienie jest bardziej jakością psychologiczną. Służy zasilaniu naturalnych pragnień, zasobów i możliwości jednostek. Jedne i drugie strukturyzują i rozwijają egzystencję i kształtują jej „bycie i stawanie się”
Description: Backing-up is most frequently associated with situations and circumstances of the temporariness of human existence. Reinforcement refers to activities connected with structuring and restructuring of psychological noethical life: the activation of the development of personal maturity and motivation ‘towards life’ is concerned. Support and reinforcement are two different and complementary processes and needs of life accompanying human existence. Support is of a more social character. It refers to the activeness of forces and rules of social life. Support is more of a psychological quality. It facilitates charging natural desires, resources and possibilities of individuals. They all structure and develop existence and shape its ‘being and becoming’

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics