Scenariusz zajęć profilaktyczno-wychowawczych - edukacja emocjonalna (cz. 1)

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Scenariusz zajęć profilaktyczno-wychowawczych - edukacja emocjonalna (cz. 1)
Tytuł równoległy: Plan of prevention lessons - emotional education (part 1)
Autor: Bocian, Beata
URI: http://hdl.handle.net/11331/1794
Date: 2010
Źródło: Student Niepełnosprawny: szkice i rozprawy. - Z. 10 (3) 2010, s. 187-190
Abstract: Wyrażanie uczuć nie należy do prostych umiejętności. Sztuką jest wyrażać własne emocje w taki sposób, aby nie zranić innych. Z powodu trudności wyrażania uczuć i radzenia sobie z napięciem emocjonalnym ludzie często doświadczają różnego rodzaju przykrości. Rozpoznawanie, nazywanie i wyrażanie uczuć należy do podstawowych umiejętności psychospołecznych. Umiejętność właściwej percepcji, oceny towarzyszących człowiekowi emocji ma kluczowe znaczenie dla rozwoju empatii, zaś wysoki poziom empatii ułatwia drogę do odniesienia sukcesu. Głównym celem proponowanych zajęć z zakresu edukacji emocjonalnej jest podnoszenie kompetencji psychospołecznych uczniów
Description: Expressing your feelings is not a simple skill. Great art is to express our emotions in such a way as not to hurt others. Because of the difficulty of expressing feelings and coping with emotional stress, people often experience different types of discomfort. Identifying, naming and expression are basic psychosocial skills. The ability to correct perception, evaluation of emotions is important to the development of empathy and a high level of empathy are a way to success. The primary objective of the proposed activities in the field of emotional education is increasing psychosocial competence of students

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics