Metoda integracji sensorycznej w pracy z dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Metoda integracji sensorycznej w pracy z dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym
Tytuł równoległy: Method of sensory integration used while working children with infant cerebral palsy
Autor: Polańska, Iwona
URI: http://hdl.handle.net/11331/1792
Date: 2010
Źródło: Student Niepełnosprawny: szkice i rozprawy. - Z. 10 (3) 2010, s. 125-137
Abstract: Artykuł poświęcony jest metodzie integracji sensorycznej w pracy z dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym. Na wstępie przybliżam Państwu, czym jest integracja sensoryczna. Przedstawiam jej definicję według kilku autorów. Następnie przybliżam główne założenia integracji sensorycznej oraz poziomy rozwoju integracji sensorycznej, bez znajomości których nie udałoby się prowadzić zajęć z dzieckiem oraz „śledzić” ich efektów. Przystępując do pracy z dzieckiem warto również zapoznać się z rodzajami zaburzeń integracji sensorycznej, charakteryzujących dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Opisuję je w sposób konkretny z podziałem na deficyty w zakresie funkcji wzrokowych, słuchowych, deficyty w zakresie orientacji przestrzennej, schematu ciała oraz w zakresie lateralizacji. Na koniec opisuję zastosowanie metody integracji sensorycznej w praktyce
Description: The article is devoted to the method of sensory integration used while working children with infant cerebral palsy. I begin with the characteristics of sensory integration. I present its definition according to several authors. Next I describe basic assumptions of sensory integration and its levels of development. The knowledge of which enables to conduct classes with children and to follow their results. While starting work with children it may be helpful to study the kinds of sensory integration dysfunctions which are typical for children with infant cerebral palsy. I describe them including division on deficiencies in the functions of vision, audition and also deficiencies in spatial orientation, body constitution and lateralisation. I finish with the description of application of method of sensory integration in practice

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics