Plastykoterapia w pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Plastykoterapia w pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo
Tytuł równoległy: Art therapy in the work children with mentally handicapped
Autor: Frydrychewicz, Olga
URI: http://hdl.handle.net/11331/1791
Date: 2010
Źródło: Student Niepełnosprawny: szkice i rozprawy. - Z. 10 (3) 2010, s. 101-124
Abstract: Każdy z nas żyje w jakiejś kulturowej przestrzeni, w świecie sztuki. Sztuce przypisuje się różnorodne właściwości: poznawcze, estetyczne, wychowawcze, terapeutyczne, rekompensacyjne, aktywizujące. Sztuka daje nam jedyną w swoim rodzaju możliwość spełnienia się jako twórcy i chociaż nie wszyscy tworzą arcydzieła, to każdy doznaje artystycznego spełnienia. Zajęcia arteterapeutyczne, polegające między innymi na organizowaniu różnorodnych form aktywności dzieci oraz rozwijaniu i kształtowaniu ich różnych umiejętności, uczą wiary we własne siły, możliwości twórcze, przywracają i utrwalają psychiczną równowagę dziecka, pobudzają do swobodnego wyrażania swoich myśli i przeżyć oraz wyzwalania napięć. Dają zadowolenie i radość, jakie płyną z wiary w możliwości własne oraz uczą współistnienia w ludzkim zespole. Działalność plastyczna ma ogromny wpływ na rozwój dzieci. Żywsze wyciszają się, uczą się koncentracji, nabierają umiejętności doprowadzania do końca podjętego zadania. Udany efekt pracy u dzieci nieśmiałych przyczynia się do wzmocnienia poczucia własnej wartości. Jednocześnie u wszystkich wychowanków rozwijają się umiejętności praktyczne, zmysł estetyczny. Każdy z nas, nie tylko nauczyciel czy rodzic, powinien przybliżyć sobie pojęcie arteterapii, a zwłaszcza plastykoterapii, zarówno pod kątem teorii, jak również praktycznego zastosowania jej w pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo. Istotne tu jest również poznanie definicji i głównych założeń teorii wychowania estetycznego, jak również wyjaśnienie pojęcia wychowania do oraz przez sztukę. W artykule została zdefiniowana arteterapia i plastykoterapia, ukazane zostały najważniejsze cele oraz etapu procesu arteterapeutycznego. Z artykułu dowiedzieć się można, jakie korzyści płyną z uczestniczenia w zajęciach plastykoterapeutycznych, jak one przebiegają oraz jaką rolę odgrywa prowadzący. Opisane zostały również techniki i metody oraz materiały stosowane w tego typu zajęciach
Description: Everyone lives in some cultural area - in the word of art. Art has different qualities: cognitive, esthetic, educational, therapeutic, compensatory and stimulating. Art gives us an opportunity to become a creator, although not everyone can make a masterpiece, it gives artistic satisfaction. Art therapy classes are based on organising various activities for children as well as developing skills. Thanks to them children are more confident and creative. They not only restore and strengthen psychological balance but also stimulate children intellectually. Pupils take pleasure, joy and learn coexisting in a group. Art has got big influence on children’s growth. Vivid ones become more peaceful, get the ability to focus their attention, additionally manage to finish the given task. Shy children change into self-confident people. Participants acquire practical skills and aesthetic sense. People should know art therapy in theory and practise while working with mentally ill children. Definition, main principles of esthetic behaviour theory, education through and thanks to art are of great importance. The article gives the essence of art therapy and its stages. It also informs about benefits from participating in art therapy classes and the role of therapist. The description of techniques and methods as well as supplies used during the lessons were also presented

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics