Antropologia w resocjalizacji, wokół struktury funkcjonowania człowieka

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Antropologia w resocjalizacji, wokół struktury funkcjonowania człowieka
Tytuł równoległy: Anthropology in the rehabilitation, around the structure of human functioning
Autor: Sobczak, Sławomir
URI: http://hdl.handle.net/11331/1789
Date: 2010
Źródło: Student Niepełnosprawny: szkice i rozprawy. - Z. 10 (3) 2010, s. 75-84
Abstract: Tożsamość jest zasadą scalającą albo realną (pluralizm metafizyczny), albo myślną (monizm metafizyczny). Tożsamość w monizmie jest zidentyfikowana celowo intelektualnie. W pluralizmie tożsamość rozumie się jako jedność scalającą elementy strukturalne bytu lub przedmiotu (kultura: technika, sztuka, nauka), którą można określić jako tożsamość celową na poziomie scalania intelektualnego. Termin łaciński identitas – tożsamość, można również przetłumaczyć jako identyczność lub utożsamienie z czymś na poziomie poznawczo- oceniającym (kategorialnym), lecz nie na poziomie substancjalnym – transcendentnym. Dostrzeżenie dwóch typów tożsamości scalającej: elementy struktury bytu (unum – jedność) i tożsamości celowej (identitas), w perspektywie budowania resocjalizacji, może być pomocne w odróżnieniu osoby resocjalizowanej, czyli jej tożsamości – jedności substancjalnej, podmiotowości, od tożsamości celowej, czyli procesu wskazującego na to, jak ta osoba wzbogaca swoją naturę. Takie rozumienie doprowadzi do zwrócenia uwagi na to, że w procesie resocjalizacji zastaje się podmiotowość, czyli człowieka, oraz na to, co jest przez tego człowieka nabywane w interakcji społecznej
Description: Identity is the integrative principle or a real (metaphysical pluralism) or mental principle (metaphysical monism). In monism, identity is determinated intentionally - mentally. In pluralism, identity is seen as a whole that unifies the structural elements of an object or being - it can be defined as an intentional identity at the level of intellectual consolidation. The latin term identitas - identity, can also be translated as identicalness or identifying oneself with an entity at the cognitive - evaluative - categorical level but not at the substantial - transcendental level. Perceiving the two types of identity, unifying the elements of the entity's structure and the intentional identity can, from the point of resocialization process-building, be helpful in distinguishing the person undergoing resocialization i.e. their identity - their substantial unity, subjectivity - from their intentional identity i.e. the process indicating how a person enriches their nature. Such an awareness will draw attention to the fact that one finds subjectivity, i.e. the human being, in the process of resocialization. It will also draw attention to what this human being will gain through social readaptation

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics