Alternative forms for bringing up and education of children in republic of Bulgaria

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż pełny rekord

Tytuł Alternative forms for bringing up and education of children in republic of Bulgaria
Tytuł równoległy: Alternatywne formy wychowania i edukacji dzieci w Bułgarii
Autor: Kriviradeva, Bozhidara
URI: http://hdl.handle.net/11331/1787
Data: 2010
Źródło: Student Niepełnosprawny: szkice i rozprawy. - Z. 10 (3) 2010, s. 51-61
Streszczenie: The social-economical changes that Republic of Bulgaria has undergone brought along a series of different reforms. One of the most significant reforms is the one conducted in the field of social care and protection of children and families. It took the Bulgarian society a lot of time to understand and carry out a number of significant changes in this area. An important step in the social changes is related to the implementation of the National Child Strategy 2008- -2013, accepted by the 40-th Parliament on 31st of January 2008
Opis: Społeczno-ekonomiczne przemiany w Bułgarii przyniosły ze sobą szereg różnych reform. Jedną z najbardziej znaczących była reforma przeprowadzona w dziedzinie opieki społecznej i ochrony dzieci i rodzin. Zrozumienie i zaakceptowanie zmian przez bułgarskie społeczeństwo zajęło dużo czasu. Ważnym krokiem w przemianach społecznych jest realizacja w Narodowej Strategii Ochrony Dziecka na lata 2008-2013, przyjętej przez Parlament w dniu 31 stycznia 2008

Pliki tej pozycji

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Szukaj w repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki