Niepełnosprawność - zasady orzekania

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Niepełnosprawność - zasady orzekania
Tytuł równoległy: Disability - the laws of adjudication
Autor: Siejka, Ewa
URI: http://hdl.handle.net/11331/1786
Date: 2010
Źródło: Student Niepełnosprawny: szkice i rozprawy. - Z. 10 (3) 2010, s. 41-50
Abstract: W 1997 r. wprowadzona została reforma orzecznictwa inwalidzkiego. Wyodrębniono system orzecznictwa do celów rentowych i pozarentowych. Zdefiniowano pojęcie niepełnosprawności, określono trzy stopnie niepełnosprawności. Powstały zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, które określają wskazania dla osoby niepełnosprawnej, umożliwiające podjęcie rehabilitacji zawodowej i społecznej. Podstawą orzekania jest kompleksowa ocena osoby zarówno z punktu widzenia medycznego, jak i społecznego. W przeciwieństwie do orzeczenia o niepełnosprawności orzeczenie lekarza Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określa niezdolność do pracy, co stanowi podstawę do przyznania świadczenia rentowego. Artykuł szczegółowo opisuje zasady orzekania w obu systemach, podobieństwa i różnice oraz definicje z tym związane.
Description: In 1997 the reform of disability adjudication was introduced. The system of adjudication for disability benefit and other was defined. The defnition and three levels of disability were also determined. Units to rule disability status, which state indications for the disabled person, enabling to begin professional and social rehabilitation were established. The fundamental of adjudiction is the complex assessment of the person taking into account medical and social aspects. Contrary to disability adjudication, the Social Insurance Institution adjudication defines inability to work, what determines entitlement to disability benefit. This article gives a detailed description of principles of adjudication in both systems, similarities and differences along with definitions

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics