Włączanie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością wzrokową do szkół ogólnodostępnych wyzwaniem dla tyflopedagogiki

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Nazarczuk, Milena
dc.date.accessioned 2018-02-20T08:19:52Z
dc.date.available 2018-02-20T08:19:52Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Student Niepełnosprawny: szkice i rozprawy. - Z. 10 (3) 2010, s. 17-40 pl
dc.identifier.issn 1689-6416
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/1785
dc.description The integration of children and young people with disabilities of sight to the universal forms of education implies that there is no better or worse children and shared learning of healthy children and children with various disabilities in the same group is the basis for building a modern society. Purpose of the inclusive education is to make life of children with disabilities as much as possible similar to life of their non-disabled friend. They need opportunities to participate in activities with healthy friend, and to have maximum independence in their natural environment pl
dc.description.abstract Włączanie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością wzroku do powszechnych form kształcenia opiera się na założeniu, że nie ma dzieci lepszych i gorszych, a wspólna nauka dzieci zdrowych i z różnymi niepełnosprawnościami w ramach tej samej grupy klasowej jest podstawą budowania nowoczesnego społeczeństwa. Celem edukacji uczniów z niepełnosprawnością wzrokową jest więc doprowadzenie do tego, aby ich życie w jak największym stopniu było podobne do życia ich widzących rówieśników. Potrzebują oni możliwości uczestnictwa w zajęciach wspólnie ze zdrowymi kolegami, a także uzyskania maksymalnej niezależności w naturalnym otoczeniu. Przebywanie razem stwarza stałe możliwości nawiązania przyjaźni i relacji interpersonalnych. Wraz z dorastaniem niewidzącego ucznia nauczyciele, koledzy i inni członkowie społeczności stają się naturalną siecią wsparcia dla niego. Należy jednak zauważyć, że niektóre systemy (szkoły, przedszkola) są zdolne rozpoznawać oraz rozwiązywać swoje problemy. Innym placówkom potrzebne jest wsparcie tzw. eksperta, doradcy w prawidłowym inicjowaniu i realizowaniu programu wychowania i edukacji dzieci i młodzieży pozbawionych możliwości widzenia. Wiąże się to z koniecznością zaangażowania pracowników naukowych, doradców metodycznych i tyflopedagogów we wspomaganie budowania inkluzyjnego systemu kształcenia i wychowania uczniów z defektami wzroku na solidnych podstawach teoretycznych, empirycznych i metodycznych pl
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ *
dc.subject Dziecko niedowidzące pl
dc.subject Edukacja włączająca pl
dc.subject Polska 21 w. pl
dc.subject Szkoła pl
dc.subject Uczeń niepełnosprawny pl
dc.subject Disabled pupil pl
dc.subject Including education pl
dc.subject Poland 21st century pl
dc.subject School pl
dc.subject Visually handicapped child pl
dc.title Włączanie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością wzrokową do szkół ogólnodostępnych wyzwaniem dla tyflopedagogiki pl
dc.title.alternative The integration of children and young people with disabilities of sight to the schools challenge for pedagogy of the blind pl
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics