Włączanie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością wzrokową do szkół ogólnodostępnych wyzwaniem dla tyflopedagogiki

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Włączanie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością wzrokową do szkół ogólnodostępnych wyzwaniem dla tyflopedagogiki
Tytuł równoległy: The integration of children and young people with disabilities of sight to the schools challenge for pedagogy of the blind
Autor: Nazarczuk, Milena
URI: http://hdl.handle.net/11331/1785
Date: 2010
Źródło: Student Niepełnosprawny: szkice i rozprawy. - Z. 10 (3) 2010, s. 17-40
Abstract: Włączanie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością wzroku do powszechnych form kształcenia opiera się na założeniu, że nie ma dzieci lepszych i gorszych, a wspólna nauka dzieci zdrowych i z różnymi niepełnosprawnościami w ramach tej samej grupy klasowej jest podstawą budowania nowoczesnego społeczeństwa. Celem edukacji uczniów z niepełnosprawnością wzrokową jest więc doprowadzenie do tego, aby ich życie w jak największym stopniu było podobne do życia ich widzących rówieśników. Potrzebują oni możliwości uczestnictwa w zajęciach wspólnie ze zdrowymi kolegami, a także uzyskania maksymalnej niezależności w naturalnym otoczeniu. Przebywanie razem stwarza stałe możliwości nawiązania przyjaźni i relacji interpersonalnych. Wraz z dorastaniem niewidzącego ucznia nauczyciele, koledzy i inni członkowie społeczności stają się naturalną siecią wsparcia dla niego. Należy jednak zauważyć, że niektóre systemy (szkoły, przedszkola) są zdolne rozpoznawać oraz rozwiązywać swoje problemy. Innym placówkom potrzebne jest wsparcie tzw. eksperta, doradcy w prawidłowym inicjowaniu i realizowaniu programu wychowania i edukacji dzieci i młodzieży pozbawionych możliwości widzenia. Wiąże się to z koniecznością zaangażowania pracowników naukowych, doradców metodycznych i tyflopedagogów we wspomaganie budowania inkluzyjnego systemu kształcenia i wychowania uczniów z defektami wzroku na solidnych podstawach teoretycznych, empirycznych i metodycznych
Description: The integration of children and young people with disabilities of sight to the universal forms of education implies that there is no better or worse children and shared learning of healthy children and children with various disabilities in the same group is the basis for building a modern society. Purpose of the inclusive education is to make life of children with disabilities as much as possible similar to life of their non-disabled friend. They need opportunities to participate in activities with healthy friend, and to have maximum independence in their natural environment

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics