Efekty pracy nauczyciela wspomagającego z uczniem niepełnosprawnym w szkole ogólnokształcącej z klasami integracyjnymi na przykładzie X LO w Radomiu

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Efekty pracy nauczyciela wspomagającego z uczniem niepełnosprawnym w szkole ogólnokształcącej z klasami integracyjnymi na przykładzie X LO w Radomiu
Tytuł równoległy: The effects of co‐teacherʹs work with a disabled student in a grammar school with integrated classrooms in Stanisław Konarski Grammar School in Radom – case study
Autor: Owczarek, Maria
URI: http://hdl.handle.net/11331/1779
Date: 2011
Źródło: Student Niepełnosprawny: szkice i rozprawy. - Z. 11 (4) 2011, s. 83-119
Abstract: Integracja w szkole pozwala uczniom niepełnosprawnym na kontakt z rówieśnikami oraz współdziałanie w społeczności klasowej i szkolnej. W znacznym stopniu pobudza wiarę w ich własne możliwości, motywuje do przezwyciężania trudności oraz własnych słabości, umożliwia rozszerzenie wiedzy i zainteresowań. Dla pozostałych dzieci integracja jest szansą niesienia pomocy słabszym. Uczy wrażliwości na drugiego człowieka, daje bagaż swoistych doświadczeń związanych z kontaktem z osobą niepełnosprawną. Wspólne obcowanie obu grup uczniów stwarza im naturalne warunki spotykania się, zabawy, nauki, dzięki którym z jednej strony uczą się poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości, z drugiej zaś tolerancji i akceptowania innych.
Description: Integration in school enables disabled students to contact their peers and interact in classroom and school community. The process significantly boosts disabled children’s self‐esteem, motivates them to overcome difficulties and weaknesses, broadens their knowledge and interests. For the rest of the students, integration is an opportunity to help the weaker ones. It also teaches them sensitivity towards the disabled children’s hardships and makes them more tolerant and accepting

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics