Stopień akceptacji norm prawnych i moralnych przez młodzież przystosowaną i nieprzystosowaną społecznie

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Stopień akceptacji norm prawnych i moralnych przez młodzież przystosowaną i nieprzystosowaną społecznie
Tytuł równoległy: Acceptance of legal and moral norms among socially adjusted and socially maladjusted youth
Autor: Skomiał, Anna
URI: http://hdl.handle.net/11331/1777
Date: 2011
Źródło: Student Niepełnosprawny: szkice i rozprawy. - Z. 11 (4) 2011, s. 47-68
Abstract: Przedmiot przeprowadzonych badań stanowił stopień akceptacji norm prawnych i norm moralnych wśród młodzieży przystosowanej i nieprzystosowanej społecznie. W wyniku badań uzyskano wykaz zjawisk potępianych przez mężczyzn przystosowanych i nieprzystosowanych społecznie oraz taki sam wykaz dla kobiet. Przystosowane kobiety charakteryzują się większym liberalizmem niż nieprzystosowane kobiety, gdyż kobiety znajdujące się w grupie kontrolnej nie potępiły w najwyższym stopniu żadnego z badanych zjawisk. Natomiast kobiety z grupy eksperymentalnej w najwyższym stopniu potępiły 13 badanych zjawisk. Badani mężczyźni zarówno z grupy kontrolnej jak i eksperymentalnej charakteryzują się znacznym radykalizmem zarówno prawnym jak i moralnym. Prawie wszystkie zawarte w skali zjawiska zostały przez nich w znacznym stopniu potępione. Nie potępione zostały tylko trzy zjawiska, do których należą fałszowanie pieniędzy, współżycie bez ślubu oraz sadyzm i masochizm seksualny
Description: The object of the study was the degree of acceptance of legal norms and moral standards among socially adjusted and socially maladjusted youth. The result of the research was the list of controversial issues unaccepted by men and women from both groups. According to the, socially adjusted women are more liberal than maladjusted ones. Women in the control group did not condemn any of the thirteen issues proposed; in contrast, women from the experimental group behaved in an exact opposite way. The men, both in the control group and experimental are highly radical, both legally and morally, and they declared all instances of controversial issues as unacceptable. The only exception from this rule regards counterfeiting, extramarital sex and sexual sadism and masochism

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics