Lokalne strategie zrównoważonego rozwoju

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Szajczyk, Marek
dc.date.accessioned 2018-02-13T08:57:08Z
dc.date.available 2018-02-13T08:57:08Z
dc.date.issued 2017-06-02
dc.identifier.citation Determinanty i wyznaczniki ekonomiczno-społecznego rozwoju regionów / red. nauk. Marek Cisek, Bartłomiej Suchodolski. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2017, s.139-150 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7051-839-4
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/1768
dc.description In the chapter there are analysed the legal bases and determinants of local sustainable development strategies of communes and counties, as these two levels of local government play a special role in local development planning. It is communes and counties, as structures responsible for local development through strategic planning, who can focus their development on solving the underlying socio-economic problems of a given local community, taking into account the principles of sustainable development. In addition, in the chapter the spatial planning conditions are analysed, the impact of globalization processes on local development is explored and recommendations for actions to promote sustainable development at local level are presented. pl
dc.description.abstract W rozdziale przeanalizowano podstawy prawne i uwarunkowania powstawania lokalnych strategii zrównoważonego rozwoju gmin i powiatów, gdyż te dwa szczeble samorządu terytorialnego odgrywają szczególną rolę w planowaniu rozwoju lokalnego. To właśnie gminy i powiaty jako struktury odpowiedzialne za kształtowanie lokalnego rozwoju dzięki planowaniu strategicznemu mogą ukierunkować rozwój na rozwiązywanie podstawowych problemów społeczno-gospodarczych danej społeczności lokalnej z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. Ponadto w rozdziale przeanalizowano uwarunkowania związane z planowaniem przestrzennym, zbadano wpływ procesów globalizacji na rozwój lokalny oraz przedstawiono rekomendacje w zakresie działań na rzecz wspierania zrównoważonego rozwoju na szczeblu lokalnym. pl
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/ *
dc.subject Zrównoważony rozwój pl
dc.subject Rozwój lokalny pl
dc.subject Strategia rozwoju pl
dc.subject Development strategy pl
dc.subject Local development pl
dc.subject Sustainable development pl
dc.title Lokalne strategie zrównoważonego rozwoju pl
dc.title.alternative Local sustainable development strategies pl
dc.type Book chapter pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics