Lokalne strategie zrównoważonego rozwoju

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Lokalne strategie zrównoważonego rozwoju
Tytuł równoległy: Local sustainable development strategies
Autor: Szajczyk, Marek
URI: http://hdl.handle.net/11331/1768
Date: 2017-06-02
Źródło: Determinanty i wyznaczniki ekonomiczno-społecznego rozwoju regionów / red. nauk. Marek Cisek, Bartłomiej Suchodolski. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2017, s.139-150
Abstract: W rozdziale przeanalizowano podstawy prawne i uwarunkowania powstawania lokalnych strategii zrównoważonego rozwoju gmin i powiatów, gdyż te dwa szczeble samorządu terytorialnego odgrywają szczególną rolę w planowaniu rozwoju lokalnego. To właśnie gminy i powiaty jako struktury odpowiedzialne za kształtowanie lokalnego rozwoju dzięki planowaniu strategicznemu mogą ukierunkować rozwój na rozwiązywanie podstawowych problemów społeczno-gospodarczych danej społeczności lokalnej z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. Ponadto w rozdziale przeanalizowano uwarunkowania związane z planowaniem przestrzennym, zbadano wpływ procesów globalizacji na rozwój lokalny oraz przedstawiono rekomendacje w zakresie działań na rzecz wspierania zrównoważonego rozwoju na szczeblu lokalnym.
Description: In the chapter there are analysed the legal bases and determinants of local sustainable development strategies of communes and counties, as these two levels of local government play a special role in local development planning. It is communes and counties, as structures responsible for local development through strategic planning, who can focus their development on solving the underlying socio-economic problems of a given local community, taking into account the principles of sustainable development. In addition, in the chapter the spatial planning conditions are analysed, the impact of globalization processes on local development is explored and recommendations for actions to promote sustainable development at local level are presented.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics