Regionalne zróżnicowanie rozwoju gospodarczego w Polsce

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Regionalne zróżnicowanie rozwoju gospodarczego w Polsce
Tytuł równoległy: Regional diversity of economic development in Poland
Autor: Wakuła, Monika
URI: http://hdl.handle.net/11331/1767
Date: 2017-06-02
Źródło: Determinanty i wyznaczniki ekonomiczno-społecznego rozwoju regionów / red. nauk. Marek Cisek, Bartłomiej Suchodolski. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2017, s. 127-138
Abstract: Rozwój gospodarczy jest zjawiskiem, na które wpływa wiele zmiennych. Aby dokonać pomiaru takiego zjawiska należy zastosować metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Poziom rozwoju gospodarczego województw Polski wyznaczono za pomocą syntetycznego wskaźnika z wykorzystaniem metod bezwzorcowych. Na podstawie poziomu tego wskaźnika badane regiony podzielono na trzy grupy. Przeprowadzone badania wykazały duże zróżnicowanie terytorialne pod względem poziomu rozwoju gospodarczego. Zdecydowana większość regionów znalazła się w grupie o średnim poziomie omawianej relacji. Analiza otrzymanych wyników wykazała również duży dysonans pomiędzy województwami „ściany wschodniej” a resztą regionów. Na niwelowanie ich niewielki wpływy miały wykorzystywane przez badane województwa fundusze unijne.
Description: Economic development is a phenomenon influenced by numerous variables. To measure the phenomenon, it is necessary to apply methods of multidimesional comparative analysis. The level of economic development of provinces in Poland was determined by synthetic ratio with the use of non-model methods. On the basis of the ratio level, the studied regions were divided into three groups. Conducted research showed a huge territorial diversity concerning the level of economic development. Most of the analysed regions were included in the group of the average level of the studied relation. The analysis of the obtained results showed a huge discord between eastern provinces and other regions. European funds used by the analysed provinces had some influence on levelling the differences.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics