Ocena zróżnicowania rozwoju gmin wiejskich podregionu ostrołęcko-siedleckiego

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Ocena zróżnicowania rozwoju gmin wiejskich podregionu ostrołęcko-siedleckiego
Tytuł równoległy: Assessment of development dispersion of Ostrołęka-Siedlce subregion rural communes
Autor: Marciniuk-Kluska, Anna
URI: http://hdl.handle.net/11331/1766
Date: 2017-06-02
Źródło: Determinanty i wyznaczniki ekonomiczno-społecznego rozwoju regionów / red. nauk. Marek Cisek, Bartłomiej Suchodolski. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2017, s. 105-125
Abstract: W pracy dokonano próby oceny zróżnicowania rozwoju na przykładzie dochodów gmin wiejskich podregionu ostrołęcko-siedleckiego. Omawiany podregion stanowi część najbogatszego regionu Polski, wchodzącego w skład województwa mazowieckiego. Jednak na terenie tego województwa występują dysproporcje w poziomie rozwoju pomiędzy podregionami. Analizowany podregion ostrołęcko-siedlecki jest podregionem biedniejszym, o dużej skali opóźnień rozwojowych oraz mniejszej atrakcyjności lokalizacyjnej, najtrudniejsza sytuacja występuje na obszarach wiejskich. W latach 2013-2015 zauważono wzrost dochodów w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy. Miary zróżnicowania wykazały zwiększenie dyspersji dochodów gmin, na co wskazuje wartość odchylenia przeciętnego wzrastająca w kolejnych latach. Zaobserwowano również w 2015 r. zwiększającą się siłę asymetrii prawostronnej dochodów per capita, z 0,25 w 2014 roku (asymetria słaba), do 0,56 w 2015 roku (asymetria umiarkowana).
Description: The paper attempts to assess the dispersion of development by the case of income of rural communes in the Ostrołęka-Siedlce subregion. The relevant subregion belongs to the richest regions in Poland that is a part of the Mazovian Province. However, in the area of the province there are disparities between the levels of development in individual subregions. The subject Ostrołęka-Siedlce subregion is one of the poorest, characterised by large-scale development gaps and low attractiveness of location; the situation is most difficult in rural areas. The income per capita in the commune rose between 2013 and 2015. The statistical measures applied proved an increase in the dispersion of income in the commune, which is shown in the value of average deviation that increased in subsequent years. It was also observed that in 2015 the right-hand asymmetry of income per capita became stronger as it rose from 0.25 in 2014 (weak asymmetry) to 0.56 in 2015 (moderate asymmetry).

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics