Źródła finansowania zadań powiatów na przykładzie powiatów województwa lubelskiego

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Źródła finansowania zadań powiatów na przykładzie powiatów województwa lubelskiego
Tytuł równoległy: Sources of financing of the tasks counties on the example of the counties of the Lubelskie Voivodeship
Autor: Podstawka, Marian; Suchodolski, Bartłomiej
URI: http://hdl.handle.net/11331/1765
Date: 2017-06-02
Źródło: Determinanty i wyznaczniki ekonomiczno-społecznego rozwoju regionów / red. nauk. Marek Cisek, Bartłomiej Suchodolski. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2017, s. 73-89
Abstract: Publikacja przedstawia problematykę finansowania działalności powiatów w Polsce. Powiaty stanowią istotną część struktury polskiej administracji samorządowej. Ustawodawca nałożył na nie znaczną ilość zadań zaliczanych do zadań własnych i do zadań zleconych. Ich realizacja wymaga posiadania przez powiat niezbędnych środków pieniężnych. Dochody powiatów obejmują trzy grupy – dochody własne, subwencję ogólną i dotacje. W części teoretycznej dokonany zostanie przegląd zakresu zadań wykonywanych przez powiaty oraz źródeł finansowania ich działalności. W części empirycznej natomiast podjęta zostanie próba oceny struktury i poziomu dochodów powiatów wchodzących w skład województwa lubelskiego.
Description: The publication presents the problem of financing counties in Poland. Counties are an important part of the structure of the Polish local governments administration. The legislator has imposed on them a significant amount of tasks including their own tasks and tasks which were ordered. Their implementation requires from the county essential funds. The county's income include three groups of funds - own revenues, general subvention and subsidies. Theoretical part of the chapter will govern reviewing the tasks performed by counties as well as the sources of funding of their activities. While the empirical part will concern the structure and level of income in counties of the lubelskie voivodeship.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics