Sieci organizacyjne jako element zarządzania strategicznego w regionie w warunkach GOW

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Sieci organizacyjne jako element zarządzania strategicznego w regionie w warunkach GOW
Tytuł równoległy: Inter organizational networks as an element of strategic management in regions functioning in knowledge based economy
Autor: Skrzypek, Adam
URI: http://hdl.handle.net/11331/1764
Date: 2017-06-02
Źródło: Nowe trendy w zarządzaniu organizacjami. Współczesne dźwignie rozwoju regionalnego / red. nauk. Adam Szpaderski, Marcin Chrząścik. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2017, s. 53-68
Abstract: W warunkach nowej gospodarki rośnie znaczenie sieci międzyorganizacyjnych. Zasobem o charakterze strategicznym w nowej gospodarce staje się wiedza pracowników wiedzy, którzy są w stanie generować największy przyrost wartości rynkowej przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa w warunkach społeczeństwa sieciowego tworzą sieć powiązań, które mają wpływ na sprawność działania. Sieć to nowy styl zarządzania i nowa forma zorganizowania stosunków między firmami. Strategia sieci to konieczność określenia wspólnej strategii celów i zadań sieci. Celem publikacji jest wskazanie na rosną rolę sieci w warunkach nowej gospodarki. Odniesiono się do gospodarki opartej na wiedzy oraz gospodarki sieciowej. Przedstawiono istotę, rolę i znaczenie organizacji sieciowej funkcjonującej w warunkach nowej gospodarki. Wskazano, że aktywność w sieci regionalnej może stanowić w najbliższej przyszłości główny wyznacznik sukcesu innowacyjnego. W pracy posłużono się krytyczną analizą dostępnej literatury i wnioskowaniem.
Description: In the new economy inter organizational networks have become paramount. New economy thrives on knowledge and knowledge workers. Knowledge assets and intellectual capital are key factors responsible for higher than average company valuations. In networking society, in order to be more efficient, organizations have learned to manage anew and form new network structures. Network has become a new management style and new way of doing business between companies. Adopting a network strategy requires agreeing on joint strategic goals and undertaking coordinated efforts within a network. This publication aims to portray the role networks play in modern economy. Knowledge-based and network economies characteristics were covered. Networking organization role and goals in the new economy were highlighted. Undertaking efforts to form and function within regional networks may trigger off much needed innovation and lead to future success. The methods used in the article comprise critical literature review and inference.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics